Alman Hobbi

Alman dilimizdəki hobbilərimiz adlı bu dərsdə hobbilərimizi alman dilində izah etməyi, kimlərsə hobbiləri haqqında alman dilində soruşmağı və alman dilində hobbilər haqqında cümlələr qurmağı öyrənəcəyik.Əvvəlcə gündəlik həyatda ən çox istifadə etdiyimiz və qarşılaşdığımız Alman hobbilərinə həm türk, həm də alman dilində baxaq. Sonra ətraflı mühazirələr və çoxlu nümunələrlə Alman dilində bir hobi soruşmağı və Alman dilində bir hobi söyləməyi öyrənəcəyik. Alman dilində hobbilərini izah edən cümlələr quracağıq.

Alman dilində birindən hobbi və ya hobbinin nə olduğunu soruşa biləcəyik və kimsə bizdən hobinizin və ya hobbinizin nə olduğunu soruşarsa, Alman dilində hobimizin və ya hobbimizin nə olduğunu deyə biləcəyik.

Bunların hamısını almancax ziyarətçiləri üçün diqqətlə hazırladıq və istifadənizə təqdim etdik. İndi əvvəlcə almancax ziyarətçiləri üçün diqqətlə hazırladığımız şəkilləri nəzərdən keçirin.


Alman hobbilərini öyrənərkən xatırlataq ki, Alman dilindəki xüsusi və ümumi adların baş hərfləri əvvəlki alman dillərində də qeyd etdiyimiz kimi böyük hərflərlə yazıldığını, ancaq fellərin baş hərflərinin kiçik hərflərlə yazıldığını xatırlataq.

ALMAN HOBİSLƏRİ MƏVZULUN İZAHI

Alman Hobbi -Singen - Oxuyur
Alman Hobbi -singen - Oxuyur

 

Alman Hobbi - Musiqi Hören - Musiqi dinləmək
Alman Hobbi - Musiqi Hören - Musiqi dinləməkAlman Hobbi - Buch lesen - Oxu
Alman Hobbi - Buch lesen - Oxu

Alman Hobbi - Futbol oyunu - Futbol oynayır
Alman Hobbi - Futbol oyunu - Futbol oynayır

 

Alman Hobbi - Basketbol oyun - Basketbol oynamaq
Alman Hobbi - Basketbol oyun - Basketbol oynamaq

 

Alman Hobbi - fotoqrafieren - Şəkillər çəkmək
Alman Hobbi - fotoqrafieren - Şəkillər çəkmək

 

Alman Hobbi - Gitarre spielen - Gitara Çalmaq
Alman Hobbi - Gitarre spielen - Gitara ÇalmaqAlman Hobbi - Klavier spielen - Piano çalmaq
Alman Hobbi - Klavier spielen - Pianino Çalmaq

 

Alman Hobbi - schwimmen - Üzgüçülük
Alman Hobbi - schwimmen - Üzgüçülük

 

Alman Hobbi - Rad fahren - Velosiped sürmə
Alman Hobbi - Rad fahren - Velosiped sürmə

 

Alman Hobbi - İdman machen - İdman
Alman Hobbi - İdman machen - İdman

 

Alman Hobbi - kochen - Yemək bişirmək
Alman Hobbi - kochen - Yemək bişirmək

Alman Hobbi - tanzen - Rəqs etmək
Alman Hobbi - tanzen - Rəqs etmək
 

Alman Hobbi - Reiten - Binicilik
Alman Hobbi - Reiten - Binicilik

 

Alman Hobbi - reisen - Səyahət
Alman Hobbi - reisen - Səyahət

HOBİ ALMANİYA CƏZASI SORUYUR

Alman Hobbisi Soruşma və Danışma Cümləsi
Alman Hobbisi Soruşma və Danışma Cümləsi

Birindən kimin hobbisinin Almanca olduğunu soruşmaq istəsək, aşağıdakı nümunədən istifadə edirik.

İst dein Hobbi idi?

Hobbiniz nədir?

Sind deine Hobbys idi?

Sənin Hobbin nədir?


ALMANDA HOBİDƏN SORUŞMAQ VƏ SÖZLƏŞMƏK (TƏKİ CƏMƏ)

Yuxarıdakı cümlələrdə göründüyü kimi, Hobbi idi cümlə hobbiniz nedir Bu o deməkdir. Deine Hobbys idi cümlə cəmdir Sənin Hobbin nədir Bu o deməkdir. Bu cümlələrdə tək cəm anlayışlarını, mein ilə meine arasındakı fərqi və ist və sind arasındakı fərqi əvvəlki mühazirələrimizdə izah etdiyimiz üçün burada bir daha qeyd etmirik.

Hobbiniz nədir? suala; Hobbim oxumaq, hobbim musiqi dinləmək, hobbim velosiped sürmək, hobbim üzməkdir. Belə cavabları verə bilərik. Alman dilində bir hobbi cümləsi deyilmə qaydası belədir. Yalnız hobbilərimizdən birini oxumağa hazırlaşırıqsa, aşağıdakı nümunədən istifadə edirik.

Mein Hobbi istidir ………….

Yuxarıdakı cümlədə hobbimizi nöqtəli yerə çatdırırıq. Misal üçün;

  • İst dein Hobbi idi? : Hobbiniz nədir?
  • Mein Hobby schwimmen : Hobbim üzməkdir
  • İst dein Hobbi idi? : Hobbiniz nədir?
  • Mein Hobby is singen : Mənim hobbim mahnı oxumaqdır

Kimi misallar verə bilərik. Bu qəlib yalnız hobbilərimizdən birini qeyd edəcəyiksə istifadə olunan qəlibdir. Birdən çox hobimiz varsa və birdən çox hobbi demək istəsək, aşağıdakı cəm şəklindən istifadə etməliyik.

ALMANDA HOBİDƏN SORUŞMAQ VƏ DANIŞMAQ (ÇOXDAN CÜZA)

Əlbətdə ki, bir insanın yalnız bir və ya birdən çox hobbi ola bilər. İndi də Sənin Hobbin nədir Sualın cavablarına baxaq; bu cəm sualına hobbilerim oxumaq ve üzmek, hobbilerim musiqi dinlemek ve kitab oxumaq, hobbilerim velosiped sürmek, üzmek ve musiqi dinlemekdir Kimi bir neçə cavab verə bilərik.

Burada nəzərdən keçirilməli olan məqam budur: hobbilərimizdən yalnız birini qeyd edəcəyiksə,mein hobbi ist ……Kalıbdan istifadə edirik ”. Ancaq birdən çox hobbi deyəcəyiksə “meine Hobbys sind …… .. ……. …… ..Kalıbdan istifadə edirik ”. Nöqtəli yerlərdə demək istədiyimiz hobbiləri yazırıq.

Alman hobbi ifadəsinin çoxluq şəkli belədir.

Meine Hobbys sind …………. ………….

Yuxarıda "meine Hobbys sind …… .. ……….“Mənim hobbim ……” deməkdir. Aşağıdakı nümunə cümlələri araşdırdıqda daha yaxşı başa düşəcəksiniz.

  • Sind deine Hobbys idi? Sənin Hobbin nədir?
  • Meine Hobbys singen and schwimmen : Hobbim mahnı oxumaq və üzməkdir
  • Sind deine Hobbys idi? Sənin Hobbin nədir?
  • Meine Hobbys schwimmen und Buch lesen : Hobbim üzmək və oxumaqdır

Yuxarıda, Alman dilində bir hobi soruşan və Alman dilində bir hobi söyləyən cümlələrin həm tək, həm də çoxluğunu gördük.

İndi almancax ziyarətçiləri üçün hazırladığımız təsvirli nümunələri araşdırsanız, ümid edirəm mövzunu daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Aşağıdakı şəkillərdə Alman hobbisinin cümlələr söyləməsinin müxtəlif nümunələri var.

ALMAN HOBİSLƏRİ HAQQINDA CƏZALAR

Alman Hobbi - Wa
Hobbi idi

 

Mein Hobby ist singen - Həvəsim oxumaqdır
Mein Hobby ist singen - Həvəsim oxumaqdır

 

Mein Hobby ist Rad fahren - Həvəsim velosiped sürməkdir
Mein Hobby ist Rad fahren - Həvəsim velosiped sürməkdir

 

Mein Hobby ist Basketball spielen - Həvəsim basketbol oynamaqdır
Mein Hobby ist Basketball spielen - Həvəsim basketbol oynamaqdır


Meine Hobbys sind Tennis spielen und Gitarre spielen - Hobilerim tennis oynayır və gitara çalır
Meine Hobbys sind Tennis spielen und Gitarre spielen - Hobilerim tennis oynayır və gitara çalır

 

Meine Hobbys sind Musik hören und reiten - Hobbilerim musiqi dinləmək və at sürməkdir.
Meine Hobbys sind Musik hören und reiten - Hobbilerim musiqi dinləmək və at sürməkdir.


 

Alman hobbilərimizdən danışaq
Alman hobbilərimizdən danışaq

 

Alman dilində bir hobi oxumaq - mənim hobbim musiqi dinləməkdir
Hobbim musiqi dinləməkdir

 

Alman dilində bir hobi deməyin - mənim hobbim oxumaqdır
Hobbim oxumaqdır

 

Alman Hobbi Deməyin - Hobbim futbol oynamaqdır
Hobbim futbol oynamaqdır

Alman hobbi ifadələri

İndi daha bir neçə nümunə verək və Alman hobbilərimiz mövzusunu tamamlayaq.

Alman Hobbimiz
Alman Hobbimiz

Yuxarıda gördüyünüz şəkildə 8 Alman hobbi yazılıb. İndi cümlədə bu Alman hobbilərinin hər birini istifadə edək.

Mein Hobby ist Buch.
Hobbim oxumaqdır.

Mein Hobby ist Music.
Hobbim musiqi dinləməkdir.

Mein Hobby yenidən istənir.
Hobbim at sürməkdir.

Mein Hobby Picknick machen.
Hobbim piknik etməkdir.

Mein Hobby ist Rad Fahren.
Həvəsim velosiped sürməkdir.

Mein Hobby Basketbol oyunudur.
Hobbim basketbol oynamaqdır.

Mein Hobby Tennis oyunudur.
Hobbim tennis oynamaqdır.

Mein Hobby futbol oyunudur.
Hobbim futbol oynamaqdır.

Yuxarıdakı 8 cümləni nəzərdən keçirin. Alman dilində hobbi haqqında çox sadə cümlələrdir. Fərqli hobbilərdən istifadə edərək cümlələr bu şəkildə qurun.

Cədvəldə Alman Hobbi

Nəhayət, Alman hobbilərimiz mövzusunda, Alman hobbilərini bir cədvəldə verək.

Alman Hobbi və Asudə Fəaliyyət Alman ekvivalenti
Fleyta ölün Flöte
Skripka ölmək geige
Alət das aləti
Basketbol der basketbol
voleybol Voleybol
Golf Golf
İdman der İdman
televiziya der Fernseher
kitab das Buch
şahmat das schach
Qaç Bağışlayın
idman İdman treiben
Gəzməyə getmək spazieren gehen
Sürətlə gəzinti qaçış
yürüyüş etmək artım
Balıqçılıq balıq
At sürmək Reiten
Dostlarla görüşmək Freunde Treffen
Alış-veriş Einkaufen
Piano çalın clavier spielen
Musiqi dinləmək Musiqi
oxumaq lesen
Rəqs rəqs etmək
Şəkil çəkmək fotoşəkil
Gitara çalmaq Gitaralar
Kinoya get İnsanlar Kino gehen
futbol oynamaq Futbol oynamaq
İdman salonuna gedin Fitnessstudio gehen
Xizək sürmək Xizək fahren
tennis oynamaq Tenis oyun
Kompüter oynayır Kompüter
Velosiped sürmə velosiped
Üzmək üzmək
Çəkmək malen
Rəsm zeichnen
Çörək məhsulu bişirmək arxa durmaq
Bişirin kochen
Yuxu schlafen
Heçnə etmə nichts tun

Not: Alman dilində istifadə edilən "spielen" sözü bir şey oynamaq və ya oyun oynamaq mənasını verir. Bir hobbidən danışarkən bu sözü fəaliyyətin əvvəlinə gətirməlisiniz.

Əziz dostlar, Alman hobbi başlıqlı bu mühazirədə ümumiyyətlə alman dilində hobbi haqqında soruşmağı, alman dilində hobbi haqqında soruşmağı, alman dilində hobbi haqqında soruşmağı və hobbi və ya hobbimiz haqqında Almaniyada danışmağı öyrəndik.

Öyrəndiyiniz bu cümlələri müxtəlifləşdirin, dostlarınızla Alman hobbi mövzusunda fəaliyyətlər edə bilərsiniz. Bu şəkildə mövzunu daha tez anlayacaq və unutma ehtimalı az olacaq.

Alman dərslərinizdə uğurlar diləyirik.Bunları da bəyənə bilərsiniz
Bir cavab buraxın

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.