Alman ədədləri

Alman ədədləri Bu başlıqlı dərsimizdə 1-dən 100-ə qədər Alman rəqəmlərini və onların tələffüzünü göstərəcəyik. Dərsimizin davamında 100-dən sonra alman rəqəmlərini görəcəyik, bir az da irəli gedərək 1000-ə qədər alman rəqəmlərini öyrənəcəyik. Alman nömrələri Öl Zahlen kimi ifadə olunur.



Alman nömrələri adlı bu kurs indiyə qədər hazırlanmış ən əhatəli alman dili kurslarından biridir.

Alman ədədləri Mühazirə adətən alman dilini öyrənməyə başlayan şagirdlərin ilk öyrəndikləri fənlərdən biridir.Ölkəmizdə alman dili dərslərində 9-cu siniflərə, 10-cu siniflərdə isə daha təkmil alman nömrələri öyrədilir. Alman dilində rəqəmlər mövzusunu öyrənmək çox çətin deyil, lakin çox təkrar tələb edən bir mövzudur.

Biz Alman nömrələri və tələffüzü Mühazirəmizdə əvvəlcə alman dilində 100-ə qədər olan rəqəmləri görəcəyik, daha sonra minə qədər olan rəqəmləri alman dilində görəcəyik, sonra öyrəndiyimiz bu məlumatı addım-addım milyonlara, hətta milyonlara qədər istifadə edəcəyik. milyardlara qədər alman rəqəmlərini öyrənəcəyik. Rəqəmlərin Alman dilini öyrənmək vacibdir, çünki rəqəmlər gündəlik həyatda çox istifadə olunur. Alman rəqəmlərini öyrənərkən onları türk rəqəmləri və ya ingilis nömrələri ilə müqayisə etməməlisiniz. Bu şəkildə edilən bənzətmə və ya müqayisə səhv öyrənməyə səbəb ola bilər.

Alman nömrələri haqqında ətraflı öyrənmək və Alman rəqəmlərinin tələffüzünü eşitmək üçün youtube almancax kanalımızda Alman nömrələri adlı video dərsimizə baxa bilərsiniz.


Gündəlik həyatda, həmişə hər yerdə istifadə ediləcək alman ədədləri və antagonistin çox yaxşı öyrənilməsi, sayıların necə formalaşması və Alman ədədlərinin bolluqda xatırlanması lazımdır.

Əziz dostlar, Alman ümumiyyətlə yadda saxlamağa əsaslanan bir dildir, istisnalar çoxdur və bu istisnaların yaxşı yadda saxlanması lazımdır.

Alman nömrələri Öyrənmək asandır, çox çətinlik çəkmir, məntiqini öyrəndikdən sonra asanlıqla 2 rəqəmli, 3 rəqəmli, 4 rəqəmli və daha çox rəqəmli Alman nömrələrini təkbaşına yaza bilərsiniz.

İndi əvvəlcə alman rəqəmlərini şəkillərlə birlikdə görək, sonra birdən yüzə qədər Alman rəqəmlərini öyrənək. Qeyd edək ki, aşağıdakı mühazirə alman rəqəmləri və onların tələffüzü haqqında yazılmış ən əhatəli mühazirədir və alman rəqəmləri haqqında nəhəng bələdçidir. Ona görə də bu mövzunu hərtərəfli öyrənsəniz, başqa resurslara ehtiyacınız olmayacaq. Alman nömrələri və onların tələffüzü Siz çox yaxşı öyrənəcəksiniz.


10-a qədər Alman Nömrələri (Şəkil ilə)

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 0 NULL
ALMAN NÖMRƏLƏRİ 0 NULL

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 1 EINS
ALMAN NÖMRƏLƏRİ 1 EINS

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 2 ZWEI
ALMAN NÖMRƏLƏRİ 2 ZWEI

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 3 DREI
ALMAN NÖMRƏLƏRİ 3 DREI

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 4 VIER
ALMAN NÖMRƏLƏRİ 4 VIER



ALMAN NÖMRƏLƏRİ 5 FUNF
ALMAN NÖMRƏLƏRİ 5 FUNF

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 6 SECHS
ALMAN NÖMRƏLƏRİ 6 SECHS

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 7 SIEBEN
ALMAN NÖMRƏLƏRİ 7 SIEBEN

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 8 ACHT
ALMAN NÖMRƏLƏRİ 8 ACHT

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 9 NEUN
ALMAN NÖMRƏLƏRİ 9 NEUN

Alman 1dən 100e nömrələri

Əziz dostlar, Zahlen sözü Alman dilində rəqəmlər deməkdir. Sayma nömrələrinə, indi öyrənəcəyimiz rəqəmlərə Kardinalzahlen deyilir. Birinci, ikinci və üçüncü kimi adi nömrələrə Alman dilində Ordinalzahlen deyilir.

İndi kardinal adlandırdığımız Alman ədədi nömrələrini öyrənməyə başlayaq.
Ədədlər hər dildə olduğu kimi Alman dilində də vacib bir mövzudur. Diqqətlə öyrənilməli və əzbərlənməlidir. Bununla birlikdə, öyrəndikdən sonra öyrənilən məlumatları çox təcrübə və təkrarla gücləndirmək lazımdır. Bu mövzuda nə qədər məşq edilsə, tələb olunan say Almaniyaya daha sürətli və daha dəqiq tərcümə ediləcəkdir.

İlk növbədə görəcəyimiz 0-100 arasındakı rəqəmləri bildikdən sonra üzdən sonra rəqəmləri asanlıqla öyrənə bilərsiniz. Ancaq bunları diqqətlə araşdırıb əzbərləməyiniz vacibdir. Saytımızda Alman dilində rəqəmlər mövzusu mp3 formatında da mövcuddur. İstəyirsinizsə, saytda da axtarış apara və mp3 formatında audio Alman dillərimizə daxil ola bilərsiniz.


Hər şeydən əvvəl, sizin üçün hazırladığımız Alman ədədləri bir şəkil verək, sonra Alman nömrələrimizlə başlayaq:

Alman ədədləri
Alman ədədləri

İndi cədvəl formasında birdən artıq iyirmi Alman simvolunu görə bilərsiniz:

GERMAN ÖLKƏLƏRİ
1eins11Elf
2iki12on iki
3drei13dreion
4vier14vieron
5fünf15fünfon
6sechse16sechon
7sieben17SIEBEon
8səkkiz18səkkizon
9neun19neunon
10on20zwanzig

ALMAN RƏQƏMLƏRİ (RƏSM)

Alman rəqəmləri
Alman rəqəmləri

İndi bu rəqəmləri fərdi oxu ilə bir siyahıda görürük:

 • 0: null (nul)
 • 1: eins (ayns)
 • 2: zwei (svay)
 • 3: drei (dray)
 • 4: vier (fi: İr)
 • 5: fünf (fünf)
 • 6: sechs (zeks)
 • 7: sieben (zi: min)
 • 8: acht (aht)
 • 9: neun (no: yn)
 • 10: zehn (seiyn)
 • 11: elf (elf)
 • 12: zwölf (zvölf)
 • 13: dreizehn (drayseiyn)
 • 14: vierzehn (fi: ırseiyn)
 • 15: fünfzehn (fünfseiyn)
 • 16: sechzehn (zeksseiyn)
 • 17: SIEBEzehn (zibseiyn)
 • 18: achtzehn (ahtseiyn)
 • 19: neunzehn (noynseiyn)
 • 20: zwanzig (svansig)

Yuxarıdakı nömrələrdə 16 və 17 ədədləri arasındakı fərq məktubların salınmasıdır (6 və 7 müqayisə et).
Görəcəksiniz ki, sieben => sieb və sechs => sech)
Yirminci ildən sonra ədədlər "və" sözünün bir-biri ilə "və" sözləri arasında yerləşdirilməsi ilə əldə edilir.
Ancaq türkcədən fərqli olaraq birlər rəqəmi deyil, ilk olaraq birlər rəqəmi yazılır.Hazırlayan Məhərrəm Efe.
Əlavə olaraq, burada diqqət yetirməli olduğunuz bir şey, 1 (bir) rəqəminə işarə edən eins sözünün digər rəqəmlər yazılarkən ein olaraq istifadə edilməsidir. misal üçün 1 yazacağıqsa eins lakin məsələn 21 Yazacağımız təqdirdə iyirmi bir birof bir Kimi yazırıq.


Aşağıdakı görüntüyü hərtərəfli nəzərdən keçirirsinizsə, onlu ədədlərin Alman dilində necə yazıldığını asanlıqla anlayasınız.

Almanca Nömrələri oxumaq
Almanca Nömrələri oxumaq

Yuxarıdakı şəkildə gördüyünüz kimi, onlar addım əvvəl, lakin addım əvvəl yazılır.

İndi 20-dan 40-a, Alman masa nömrələrini görə bilərsiniz:

GERMAN RESOURCES (20-40)
21ein und zwanzig31ein und dreißig
22zwei und zwanzig32zwei und dreißig
23drei und zwanzig33drei und dreißig
24vier und zwanzig34vier und dreißig
25fünf und zwanzig35fünf und dreißig
26sechs und zwanzig36sechs und dreißig
27sieben und zwanzig37sieben und dreißig
28acht und zwanzig38acht und dreißig
29neun und zwanzig39neun und dreißig
30dreißig40vierzig


İndi Alman 20-dan 40-a oxumaqla birlikdə nömrələrin siyahısını yazaq:

 • 21: ein und zwanzig (ayn und svansig) (bir və iyirmi = iyirmi biri)
 • 22: zwei und zwanzig (svay und svansig) (iki və iyirmi = iyirmi iki)
 • 23: drei und zwanzig (dray und svansig) (üç və iyirmi = iyirmi üç)
 • 24: vier und zwanzig (fi: ir und zwanzig) (dörd və iyirmi = iyirmi dörd)
 • 25: fünf und zwanzig (fünf und svansig) (beş və iyirmi = yirmi beş)
 • 26: sechs und zwanzig (zeks und svansig) (altı və iyirmi = yirmi altı)
 • 27: sieben und zwanzig (zi: bin und svansig) (yeddi və iyirmi yuan iyirmi yeddi)
 • 28: acht und zwanzig (aht und svansig) (səkkiz və iyirmi = yirmi səkkiz)
 • 29: neun und zwanzig (noyn und svansig) (doqquz və iyirmi = iyirmi doqquz)
 • 30: dreißig (dayich)
 • 31: einunddreißig (ayn und draysig)
 • 32: zweiunddreißig (svay und draysig)
 • 33: dreiunddreißig (drayunddraysig)
 • 34: vierunddreißig (fi: IrundDraysig)
 • 35 : fünfunddreißig (fünfunddraysig) by Muharrem Efe
 • 36: sechsunddreißig (zeksunddraysig)
 • 37: siebenunddreißig (zi: bınunddraysig)
 • 38: achtunddreißig (ahtunddraysig)
 • 39: neununddreißig (noynunddraysig)
 • 40: vierzig (fiyizih)

İyirmi sonra Alman ədədləriolanlar və onlarla arasında "ve"Vasitələr"undSöz qoyaraq əldə edilir. ” Ancaq burada türkcə vahidlər əvvəlcə yazılır, yazdığımız kimi on rəqəmli deyil.. Başqa sözlə, əvvəlcə vahid rəqəmindəki rəqəm deyilir, daha sonra onlarla rəqəmdəki rəqəm deyilir.

Burada gördüyünüz kimi əvvəlcə sayını olduğu yerlərə yazırıq, "und" sözünü əlavə edirik və ondalık rəqəmi yazırıq. Bu qayda yüzə qədər olan bütün nömrələrə (30-40-50-60-70-80-90 da) aiddir, beləliklə əvvəl vahidlər rəqəmi, sonra onlarla rəqəm deyilir.
Yeri gəlmişkən, daha aydın və daha anlaşıqlı olması üçün Alman nömrələrini ayrı-ayrılıqda yazmışıq (məsələn neun und zwanzig), amma əslində bu rəqəmlər birlikdə yazılmışdır. (məsələn: neunundzwanzig).

Alman ədədləri

Siz onlarla saymağı bilirsiniz, elə deyilmi? Çox gözəl. İndi bunu alman dilində edəcəyik. Alman nömrələri on sayaq.

ALMAN TƏSDİQ EDİLƏN NÖMRƏLƏR
10on
20zwanzig
30dreißig
40vierzig
50fünfzig
60sechzig
70siebzig
80achtzig
90neunzig
100hundert

Onların oxu ilə Alman rəqəmləri:

 • 10: zehn (seiyn)
 • 20: zwanzig (svansig)
 • 30: dreißig (draysig)
 • 40: vierzig (fi: IrSig)
 • 50: fünfzig (fünfsig)
 • 60: sechzig (zekssig)
 • 70: siebzig (sibsig)
 • 80: achtzig (ahtsig)
 • 90: neunzig (noynsig)
 • 100: Hundert (Hundert)

Üstəlik 30,60 və 70 nömrələrinin yazımdakı fərqini də unutmayın. Bu ədədlər bu şəkildə davamlı yazılır.

İndi bu orfoqrafiya fərqlərini daha yaxşı görmək üçün aşağıda bir qeyd buraxaq:

6: sechs

16: sechon

60: sechziq

7: SIEBEen

17: SIEBEon

70: SIEBEziq

Alman Nömrələri Qeyd
Alman Nömrələri Qeyd

Alman nömrələrini 100-a qədər öyrəndiyimiz kimi 1-dan Alman nömrələrini 100-ə yaza bilərik.

1den 100 qədər Alman Nömrələr Cədvəlinə

GERMAN 1-a 100-ə qədər SİMDƏ
1eins51ein und fünfzig
2iki52zwei und fünfzig
3drei53drei und fünfzig
4vier54vier und fünfzig
5fünf55fünf und fünfzig
6sechse56sechs und fünfzig
7sieben57sieben und fünfzig
8səkkiz58acht und fünfzig
9neun59neun und fünfzig
10on60sechzig
11Elf61ein und sechzig
12on iki62zwei und sechzig
13dreizehn63drei und sechzig
14vierzehn64vier und sechzig
15fünfzehn65fünf und sechzig
16sechzehn66sechs und sechzig
17siebzehn67sieben und sechzig
18achtzehn68acht und sechzig
19neunzehn69neun und sechzig
20zwanzig70siebzig
21ein und zwanzig71ein und siebzig
22zwei und zwanzig72zwei und siebzig
23drei und zwanzig73drei und siebzig
24vier und zwanzig74vier und siebzig
25fünf und zwanzig75fünf und siebzig
26sechs und zwanzig76sechs und siebzig
27sieben und zwanzig77sieben und siebzig
28acht und zwanzig78acht und siebzig
29neun und zwanzig79neun und siebzig
30dreißig80achtzig
31ein und dreißig81ein und achtzig
32zwei und dreißig82zwei und achtzig
33drei und dreißig83drei und achtzig
34vier und dreißig84vier und achtzig
35fünf und dreißig85fünf und achtzig
36sechs und dreißig86sechs und achtzig
37sieben und dreißig87sieben und achtzig
38acht und dreißig88acht und achtzig
39neun und dreißig89neun und achtzig
40vierzig90neunzig
41ein und vierzig91ein und neunzig
42zwei und vierzig92zwei und neunzig
43drei und vierzig93drei und neunzig
44vier und vierzig94vier und neunzig
45fünf und vierzig95fünf und neunzig
46sechs und vierzig96sechs und neunzig
47sieben und vierzig97sieben und neunzig
48acht und vierzig98acht und neunzig
49neun und vierzig99neun und neunzig
50fünfzig100hundert

diqqət: Normal olaraq, Alman nömrələri bitişik olaraq yazılır, buna görə gündəlik həyatda, məsələn 97 sayı sieben und neunzig şəklində deyil siebenundneunzig Ancaq burada daha aydın görünməsi və əzbərlənməsi üçün ayrıca yazdıq.

Alman dilində 1000-ə qədər rəqəmlər

100-dan sonra Alman nömrələri ilə davam edək.
Burada görünmək istədiyimiz nöqtə dəhşətdir; Normal olaraq ədədlər bir-birinə bağlı yazılıdır, ancaq ədədləri ayrı-ayrı yazmağa üstünlük veririk ki, onu daha asan başa düşə bilərik.
İndi 100 ilə başlayaq:

100: Hundert (Hundert)

100 Almancada "hundert" demektir.200-300-400 vs ədədləri isə "hundert" sözünün önünə 2-3-4 vs. Hundert (üz) sözü də "ein hundert" kimi istifadə edilə bilər.
Hər ikisinə rast gəlmək olar.

Məsələn:

 • 200: zwei hundert (svay hundert) (iki yüz)
 • 300: drei hundert (dray hundert) (üç yüz)
 • 400: vier hundert (fi: Ir hundert) (dörd yüz)
 • 500: fünf hundert (fünf hundert) (beş yüz)
 • 600: sechs hundert (zeks hundert) (altı yüz)
 • 700: sieben hundert (zi: bin hundert) (yeddi yüz)
 • 800: axt hundert (aht hundert) (səkkiz yüz)
 • 900: neun hundert (noyn hundert) (doqquz yüz)

Lakin, məsələn 115 və ya 268 və ya bu şəkildə hər hansı bir üzlü sayı yazılmaq istənsə, bu dəfə əvvəl üzlü sayı daha sonra birlər və onlar pilləsini yazırıq.
nümunələr:

 • 100: hundert
 • 101: ovdert eins
 • 102: Hundert zwei
 • 103: hundert drei
 • 104: Hundert vier
 • 105: hundert fünf
 • 110: hundert zehn (yüz on)
 • 111: hundert elf (üz və on bir)
 • 112: hundert zwölf (yüz on iki)
 • 113: hundert dreizehn (yüz on üç)
 • 114: hundert vierzehn (yüz on dörd)
 • 120: hundert zwanzig (yüz iyirmi)
 • 121: hundert ein und zwanzig (yüz iyirmi)
 • 122: hundert zwei und zwanzig (yüz iyirmi)
 • 150: hundert fufzig (yüz əlli)
 • 201: zwei hundert eins (iki yüz bir)
 • 210: zwei hundert zehn (iki yüz on)
 • 225: zwei hundert fünf und zwanzig (iki yüz iyirmi beş)
 • 350: drei hundert fünfzig (üç yüz elli)
 • 598: fünf hundert acht und neunzig (beş yüz doxsan səkkiz)
 • 666: sechs hundert sechs und sechzig
 • 999: Neun hundert neun und neunzig (doqquz yüz doxsan doqquz)
 • 1000: ein tausend (tauzind)
 • 3 rəqəmli nömrələr, yəni alman dilində üzlü rəqəmlər yazılarkən Əvvəlcə üz hissəsi yazılır, sonra iki rəqəmli rəqəm yuxarıda gördüyümüz kimi yazılır.
 • məs 120 Əvvəlcə deyəcəyiksə eynilə bundan sonra deyəcəyik zwanzig Beləliklə deyəcəyik eynidir deyərək 120 deyəcəyik.
 • məs 145 Əvvəlcə deyəcəyiksə eynilə o zaman deyəcəyik funfundvierzig Beləliklə deyəcəyik ein hundert funfundvierzig deyərək 145 deyəcəyik.
 • məs 250 Əvvəlcə deyəcəyiksə zwei hundert o zaman deyəcəyik fünfzig Beləliklə deyəcəyik zwei hundert funfzig 250 deyərək deyəcəyik.
 • məs 369 Əvvəlcə deyəcəyiksə drei hundert o zaman deyəcəyik neuundsechzig Beləliklə deyəcəyik daha çox məlumat əldə edin 369 deyərək deyəcəyik.

Alman ədədləri

Eyni nömrə nömrəli nömrələr kimi edilir.

 • 1000: ein tausend
 • 2000: zwei tausend
 • 3000: drei tausend
 • 4000: vier tausend
 • 5000: fünf tausend
 • 6000: sechs tausend
 • 7000: sieben tausend
 • 8000: acht tausend
 • 9000: neun tausend
 • 10000: zehn tausend

Aşağıdakı nümunələrə də baxın.

11000 : elf tosend
12000 : zwölf tausend
13000 : dreizehn tausend
24000 : vier və zvanziq tausend
25000 : funf və zwanzig tausend
46000 : sechs və vierzig tausend
57000 : sieben və fünfzig tausend
78000 : acht və siebzig tausend
99000 : neun və neunzig tausend
100.000 : eyniləşdirmək

İşdə on min, on iki min, on üç min, on dörd min .......
Rəqəmləri ifadə edərkən gördüyünüz kimi, iki rəqəmli rəqəmlər və min ədədi iştirak edir. Burada da əvvəlcə iki rəqəmli nömrəmizi, sonra min sözünü gətirərək nömrəmizi əldə edirik.

 • 11000: elf tausend
 • 12000: zwölf tausend
 • 13000: dreizehn tausend
 • 14000: vierzehn tausend
 • 15000: fünfzehn tausend
 • 16000: sechzehn tausend
 • 17000: siebzehn tausend
 • 18000: axtzehn tausend
 • 19000: neunzehn tausend
 • 20000: zwanzig tausend

İndi on minlərlə nümunə ilə davam edək:

 • 21000: ein und zwanzig tausend (iyirmi bir min)
 • 22000: zwei und zwanzig tausend (iyirmi iki min)
 • 23000: drei und zwanzig tausend (iyirmi üç min)
 • 30000: dreißig tausend (otuz min)
 • 35000: fünf und dreißig tausend (otuz beş min)
 • 40000: vierzig tausend (fork-bin)
 • 50000: fünfzig tausend (əlli min)
 • 58000: acht und fünfzig tausend (ellisekiz-bin)
 • 60000: sechzig tausend (atılan bin)
 • 90000: neunzig tausend (doksan min)
 • 100000: hundert tausend (yüz min)

Alman yüz min numara

Alman sistemi yüz minlərlə eynidır.

 • 110000: hundert zehn tausend (yüzon-bin)
 • 120000: hundert zwanzig tausend (yüzlərlə və minlərlə)
 • 200000: zwei hundert tausend (iki yüz min)
 • 250000: zwei hundert fünfzig tausend (iki yüz min)
 • 500000: fünf hundert tausend (beş yüz min)
 • 900000: bir neçə dəfə yüz doqquz yüz min dollar

Aşağıdakı nümunələrə də baxın.

110000 : hundert zehn tausend
150000 : hundert funfzig tausend
200000 : zwei hundert tausend
250000 : zwei hundert fünfzig tausend
600000 : sechs hundert tausend
900005 : neun hundert tausend funf
900015 : nəun hundert tausend fünfzehn
900215 : nəinq hundert tausend zwei hundert fünfzehn

Bu günə qədər öyrəndiklərimizi toplamaq üçün bir ümumiləşdirmə ilə deyə bilərik:
İki rəqəmli ədəd yazıldığı zaman birinci rəqəmli və ikinci rəqəmin ardından yazılmışdır.

Məsələn, üçrəqəmli ədədlər üçün əvvəlcə yüz beş (105), sonra isə beş rəqəmi yazılır. Yüz iyirmi rəqəmi yüz və sonra iyirmi rəqəmlərinin yazılması ilə əmələ gəlir. Məsələn, minlərlə ədəddə üç min (3000) rəqəmi əvvəlcə üç, sonra isə min yazılmaqla əmələ gəlir. Min üç rəqəmi əvvəlcə min, sonra üç yazılmaqla əmələ gəlir.3456 (üç min dörd yüz əlli altı) rəqəmi əvvəlcə üç min, sonra dörd yüz, sonra isə əlli altı yazılaraq əmələ gəlir.Hazırlayan Məhərrəm Efe.

Daha böyük nömrələr əvvəlcə böyük bir addımdan başlayaraq eyni şəkildə yazılır.

Əslində, Alman dilində rəqəmlər çox asandır. Yalnız 1-dən 19-a qədər olan rəqəmləri və 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1.000 və 1.000.000 rəqəmlərini bilməlisiniz. Digərləri sadəcə bu rəqəmlərin yan-yana qoyulması ilə ifadə olunur.

Alman ədədlərlə əlaqədar nə qədər çox tapşırıq edilsə həm öyrənməsi və ağılda qalması baxımından, həm də sayları daha tez Türkçe və Almanca'ya çevirə baxımından o qədər çox yaxşı nəticələr alınır.

Alman milyon ədəd

Alman dilində 1 milyon milyon yazırıq. İstədiyimiz nömrəni Milyon sözünün qarşısında qoyaraq istədiyimiz dəyişiklikləri əldə edə bilərik.

Aşağıdakı nümunələrə baxmaq nə qədər asan olduğunu görəcəksiniz.

 • Milyon: 1.000.000 (Bir milyon)
 • zwei Milloon: 2.000.000 (iki milyon)
 • drei Milloon: 3.000.000 (Üç milyon)
 • vier Milloon: 4.000.000 (dörd milyon)
 • 1.200.000: Bir milyon zwei hundert tausend (bir milyon iki yüz min)
 • 1.250.000: Bir milyon zwei hundert fünfzig tausend (bir milyon iki yüz əlli min)
 • 3.500.000: Drei Million fünf hundert tausend (Üç milyon beş yüz min)
 • 4.900.000: dörd milyon doqquz yüz min nəfər
 • 15.500.000: fünfzehn Million fünf hundert tausend (on beş milyon beş yüz min)
 • 98.765.432: achte und neunzig Million sieben hundert fünf und sechzig tausend vier hundert zwei und dreißig (Doxsan səkkiz milyon yeddi yüz altmış beş min dörd yüz otuz iki)

Yuxarıda göstərilən nümunələrin məntiqini başa düşsəniz, yazmaq və bütün nömrələri milyardlarla özünüzü Alman dilində çox asanlıqla söyləyə bilərsiniz.

Alman telefon nömrələrinin strukturu:

Alman dilində telefon nömrələri adətən 8 və ya 9 rəqəmdən ibarətdir. Telefon nömrələri adətən iki hissədən ibarətdir: ərazi kodu (Vorwahl) və abunəçi nömrəsi (Rufnummer). Ərazi kodu şəhər və ya rayon kodunu, abunəçi nömrəsi isə fərdi telefon xəttini ifadə edir. Ərazi kodunun sonunda adətən boşluq olur, ondan sonra isə abunəçi nömrəsi olur.Alman telefon nömrələrini oxumaq:

Alman dilində telefon nömrələrini oxuyarkən hər bir rəqəm ayrıca oxunur və bəzi qaydalara əməl olunur. Məsələn, telefon nömrəsində 0 çox vaxt "null" kimi oxunur. Məsələn, 0211 1234567 telefon nömrəsi “sıfır iki bir iki üç dörd beş altı yeddi” kimi oxunur.Alman telefon nömrələrinin yazılması:

Alman dilində telefon nömrələri yazarkən hər rəqəmdən sonra boşluq qalır və yeni rəqəm yazılmağa davam edir. Ərazi kodu ilə abunəçi nömrəsi arasında da boşluq var. Məsələn, 0211 1234567 kimi yazılmış telefon nömrəsi alman dilində ümumi formatdır.

nümunələr:Necə oxunur:Orfoqrafiya:
030sıfır üç sıfır030
0171sıfır bir yeddi bir0171
0945sıfır doqquz dörd beş0945

Alman dilində ədədlərin praktiki istifadəsi

Alman rəqəmləri gündəlik həyatımızda çox mühüm rol oynayır. Biz bir çox fərqli vəziyyətlərdə rəqəmlərdən istifadə edirik və buna görə də alman dilində rəqəmlər haqqında məlumatın olması çox vacibdir. Bu bloq yazısında biz alman nömrələrinin praktik istifadəsini əhatə edəcəyik və onlardan müxtəlif ssenarilərdə necə istifadə olunacağına dair məsləhətlər verəcəyik.

1. Alış-veriş zamanı:

Alış-veriş zamanı qiymətləri və miqdarları ifadə etmək üçün alman nömrələri istifadə olunur. Məsələn, “Zwei Äpfel, bitte” (İki alma, lütfən) və ya “Fünf Euro” (Beş avro) kimi ifadələr rəqəmlərdən istifadə edir. Alış-veriş edərkən həm qiymətləri başa düşmək, həm də düzgün miqdarı ifadə etmək üçün rəqəmlərdən düzgün istifadə etmək vacibdir.

2. Tarix və Saatları Anlamaq:

Alman dilində rəqəmlər tarix və vaxtı ifadə etmək üçün də istifadə olunur. Məsələn, “Der 25th Dezember” (25 dekabr) və ya “um neun Uhr” (saat doqquzda) kimi ifadələrdə rəqəmlər var. Tarixləri və vaxtları düzgün başa düşmək və ifadə etmək üçün rəqəmlərin əsas mənalarını bilmək vacibdir.

3. Telefon Nömrələrinin Paylaşılması:

Telefon nömrələri ünsiyyətin vacib hissəsidir və alman dilində də rəqəmlərlə ifadə olunur. Telefon nömrələrini verərkən nömrələri düzgün söyləmək vacibdir. Məsələn, “Meine Telefonnummer ist null-drei-drei-eins-vier-fünf-sechs-sieben” kimi ifadələrdə rəqəmlərdən istifadə edirik (Telefon nömrəm 03314567). Telefon nömrələrini başa düşmək və düzgün ifadə etmək gündəlik ünsiyyətdə vacibdir.

Alman dilində Nömrələrlə məşqlər

Aşağıdakı rəqəmlərin əksinə AlmanYaz:

0:
1:
6:
7:
10:
16:
17:
20:
21:
31:
44:
60:
66:
70:
77:
99:
100:
101:
1001:
1010:
1100:
1111:
9999:
11111:
12345:
54321:
123456:
654321:

Beləliklə, biz alman məsələsinin hər tərəfini öyrənmiş və başa vurmuşuq, əziz dostlar.

Alman nömrələri: Sualın cavabı

Alman dilində 1-dən 20-yə qədər olan rəqəmlər hansılardır?

 • 0: null (nul)
 • 1: eins (ayns)
 • 2: zwei (svay)
 • 3: drei (dray)
 • 4: vier (fi: İr)
 • 5: fünf (fünf)
 • 6: sechs (zeks)
 • 7: sieben (zi: min)
 • 8: acht (aht)
 • 9: neun (no: yn)
 • 10: zehn (seiyn)
 • 11: elf (elf)
 • 12: zwölf (zvölf)
 • 13: dreizehn (drayseiyn)
 • 14: vierzehn (fi: ırseiyn)
 • 15: fünfzehn (fünfseiyn)
 • 16: sechzehn (zeksseiyn)
 • 17: siebzehn (zibseiyn)
 • 18: achtzehn (ahtseiyn)
 • 19: neunzehn (noynseiyn)
 • 20: zwanzig (svansig)

Alman nömrələrini necə asanlıqla öyrənmək olar?

Alman nömrələrini öyrənmək üçün aşağıdakı addımları izləyə bilərsiniz:

 1. Rəqəmləri bir-bir öyrənməyə başlayın. Əvvəlcə 0-dan 10-a qədər rəqəmləri öyrənin. Bu ədədlər bunlardır: 0 (null), 1 (eins), 2 (zwei), 3 (drei), 4 (vier), 5 (fünf), 6 (sechs), 7 (sieben), 8 (acht), 9 (neun), 10 (zehn).
 2. Rəqəmləri yazın və onların tələffüzünü təkrarlayın. Bu rəqəmləri yazarkən orfoqrafiya qaydalarını da öyrənin. Məsələn, 4 (vier) yazarkən "v" hərfinin altına tire (Umlaut) qoyulur. Həmçinin alman dilində rəqəmlərin tələffüzündə ton və vurğu vacibdir, ona görə də onların tələffüzünü düzgün öyrənməyə diqqət yetirin.
 3. Rəqəmləri bir-biri ilə uyğunlaşdırın. Məsələn, bir kağız parçasına 0-dan 10-a qədər olan rəqəmləri yazın və onların yanına onların Alman ekvivalentlərini yazın. Bu, nömrələri daha yaxşı yadda saxlamağa kömək edəcək.
 4. Öyrəndiyiniz ədədlərdən istifadə edərək sadə ədəd ardıcıllığı yaradın. Məsələn, 0-dan 10-a qədər rəqəmləri sıralayın və ya 10-dan 20-yə qədər rəqəmləri çeşidləyin. Bu, nömrələri daha yaxşı öyrənməyə kömək edəcək.
 5. Öyrəndiyiniz rəqəmlərdən istifadə edərək sadə riyaziyyatla məşğul olun. Məsələn, 2+3=5 kimi. Bu, nömrələri daha yaxşı öyrənməyə kömək edəcək və siz alman riyaziyyatı terminlərini də öyrənəcəksiniz.

Alman nömrələrini öyrənmək mənim üçün nə edəcək?

Alman nömrələri gündəlik həyatda tez-tez istifadə olunan qrammatik mövzu olduğundan bir çox sahədə istifadə edilə bilər. Nümunələr:

 1. Alış-veriş edərkən məhsulların qiymətlərini danışır
 2. Resepti oxuyarkən
 3. Telefon nömrəsi deyəndə
 4. Ünvan deyəndə
 5. Tarix və vaxtı təyin edərkən
 6. Bir avtomobil modelinin istehsal ilini deyəndə
 7. Avtobusda, qatarda və ya təyyarədə bilet alarkən
 8. Bir matçın və ya yarışın hesabını deyəndə

Bunlar yalnız bir neçə nümunədir, Alman nömrələrinin daha çox istifadəsi var. Tez-tez öyrəndiyiniz rəqəmləri gündəlik həyatda istifadə etməyə çalışın ki, qrammatikanızı daha da təkmilləşdirəsiniz.

Alman nömrələrini öyrənərkən hansı əsas taktikaları tətbiq etməliyəm?

Alman nömrələrini öyrənərkən istifadə edə biləcəyiniz əsas taktikalara təkrarlama və vizual yaddaş üsulları daxildir. Rəqəmləri hər gün müntəzəm olaraq təkrarlamaq və gündəlik həyatda istifadə etməyə çalışmaq çox faydalıdır. Vizual yaddaş üsulları rəqəmləri şəkillər, flash kartlar və ya rəngli post-it qeydləri ilə uyğunlaşdırmaqla öyrənməyi əhatə edir. Əlavə olaraq, nömrələri olan mahnıları dinləmək və ya nömrələrə əsaslanan oyunlar oynamaq öyrənmə prosesini dəstəkləməyin əyləncəli yollarından biridir.

Alman nömrələrini əzbərləyərkən ən çox hansı səhvlərə yol verilir?

Alman nömrələrini əzbərləyərkən ən çox edilən səhvlərdən biri rəqəmlərin düzgün tələffüzünə diqqət yetirməməkdir. Alman dilində hər hərfin özünəməxsus tələffüzü olduğundan, öyrənərkən bu tələffüzləri düzgün etmək vacibdir. Bundan əlavə, bütün nömrələri bir anda yadda saxlamağa çalışmaqdansa, kiçik qruplarda və artan çətinliklə ədədləri öyrənmək daha effektivdir. Bundan əlavə, yalnız yazılı şəkildə işləmək əvəzinə dinləmə və danışmağı məşq etməmək də öyrənmə prosesinə mənfi təsir göstərə bilər.

Alman nömrələrini gündəlik həyatda tətbiq etməklə onları necə təkmilləşdirə bilərəm?

Alman nömrələrini gündəlik həyatda tətbiq etməklə onları təkmilləşdirməyin bir neçə yolu var. Hər şeydən əvvəl dostlarla oyun oynayarkən alman dilində gündəlik alış-veriş üçün qiymətlər haqqında düşünmək, hesablamalar aparmaq və ya xalları alman dilində saxlamaq yaxşı təcrübədir. Telefon nömrələri, ünvan məlumatları, vaxt və tarix kimi gündəlik məsələlərdə alman nömrələrindən istifadə etməkdə diqqətli olmaq da öyrəndiklərinizi möhkəmləndirməyə kömək edəcək. Həmçinin, kiçik hədəflər qoyaraq, "Bu gün mən bütün gündəlik işlərimi alman dilində rəqəmlərlə qeyd edəcəyəm." Şəxsi təcrübələr edə bilərsiniz, məsələn:

Alman dilini öyrənmək macəranızda bir çox döngələrlə qarşılaşsanız da, Alman nömrələrini öyrənmək bu səyahətin ən əsas və xoş addımlarından biri ola bilər. Hər dilin təməl daşlarından biri olan rəqəmlərin gündəlik həyatdan tutmuş iş dünyasına qədər geniş istifadə sahəsi var. Buna görə də Alman nömrələrini effektiv şəkildə öyrənmək və onları əzbərləmək təkcə dil öyrənmək üçün deyil, həm də praktiki bacarıqlar əldə etmək üçün çox vacibdir.


Üstəlik, düzgün texnika və praktik üsullarla dəstəkləndikdə, siz rəqəmlər dünyasında usta naviqator kimi nitqinizin səlisliyini artıra bilərsiniz. Bu yazıda sizə alman rəqəmləri, effektiv öyrənmə strategiyaları, gündəlik təcrübənizi necə zənginləşdirməli və ümumi səhvlərdən qaçınmaq yolları haqqında bilməli olduğunuz şeylər haqqında məlumat verdik.

Alman dilinin öyrənilməsində rəqəmlərin yeri

Alman dilini öyrənmək prosesində rəqəmlər əsas və əvəzedilməz komponentlər sırasındadır. Sadə görünsə də, alman ədədləri Gündəlik həyatın hər yerində bizimlə görüşür və dilin mahiyyətini dərk etməyə kömək edir. Alman dilini öyrənərkən rəqəmlərin niyə vacib olduğuna dair bəzi fikirlər:

 • Əsas Ünsiyyət: Alış-veriş edərkən, ünvan soruşarkən və ya görüş təyin edərkən nömrələri bilmək vacibdir.
 • Qrammatik quruluş: Rəqəmlər cümlələrdə sifət və zərflər kimi müxtəlif qrammatik funksiyaları yerinə yetirə bilər və dil quruluşunu başa düşməkdə mühüm rol oynayır.
 • Riyazi əməliyyatlar: Ədədi bilik gündəlik riyazi əməliyyatlar və zaman anlayışları üçün vacibdir.
 • Mədəni məna: Bəzi nömrələr xüsusi hallar və ya ənənələrlə əlaqədar mədəni əhəmiyyətə malik ola bilər.

Dil öyrənməkdə ilk addımları atarkən, alman ədədləri Dilə bələd olmaq həm də tələbələrin dildə səlis danışıq qabiliyyətinə inamını artırır. Təlimlər edərək, oyunlar oynayaraq və gündəlik məşq etməklə alman ədədləri Mövzu üzrə bilik səviyyəsi artırıla bilər. Bu prosesdə həm əylənmək, həm də öyrənmək ön plana çıxır. Xülasə etmək üçün, nömrələr alman səyahətinizdə möhkəm dost olacaq və hər addımda sizi müşayiət edəcək.


Effektiv Alman Nömrələrini Öyrənmə Metodları

Alman dilini öyrənərkən alman nömrələri asanlıqla öyrənilə bilən və gündəlik həyatda tez-tez istifadə olunan əsas mövzudur. Buna görə də effektiv öyrənmə üsullarını mənimsəmək vacibdir. Aşağıda alman nömrələrini daha effektiv öyrənmək üçün istifadə edə biləcəyiniz bəzi üsulları sadaladıq:

 • Vizual Kartlardan istifadə edin: Vizual yaddaşınızdan istifadə edərək, hər bir rəqəmi əks etdirən təsviri olan kartlar hazırlayaraq öyrənmə prosesinizi gücləndirin.
 • Mahnılar və Ritmlər: Melodiya ilə müşayiət olunan nömrələri təkrarlamaqla yaddaqalanlığı artırın.
 • Oyunlaşdırma üsulu: Nömrələri əyləncəli edən mobil proqramlar və ya oyunlarla öyrənmə prosesini daha zövqlü edin.
 • Gündəlik məşqlər: Hər gün müntəzəm olaraq kiçik məşqlər edərək nömrələri məşq edin. Məsələn, ərzaq məhsulları alarkən alman dilində qiymətləri düşünməyə çalışın.

Bu üsullar alman nömrələrini öyrənmək prosesini həm daha əyləncəli, həm də səmərəli edəcək. Unutmayın ki, dil öyrənmə səyahətində təkrarlama əsasdır və alman nömrələri bu səyahətin vacib hissəsidir.



Alman Nömrələri haqqında Praktiki Oyunlar və Proqramlar

Alman dilinin öyrənilməsi prosesində “Alman rəqəmləri” fənni xüsusilə başlanğıc səviyyəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Praktik oyunlar və proqramlar bu məlumatı möhkəmləndirmək üçün böyük rahatlıq təmin edir. Öyrənmə prosesinizi yaxşılaşdıracaq bəzi təkliflər:

Flash Kartlar: Alman nömrələri haqqında şəkillər və sözlərdən ibarət flash kartlar sürətli və effektiv öyrənmə vasitəsidir. Öz dəstinizi yarada və ya hazır dəstlərdən istifadə edə bilərsiniz.

Mobil proqramlar: Duolingo və Babbel kimi mobil proqramlar sizə Alman nömrələrini əyləncəli şəkildə öyrənməyə kömək edir. Bu proqramlar sayəsində istədiyiniz zaman məşq edə bilərsiniz.

Onlayn Viktorinalar: “Alman nömrələri” mövzusunda onlayn viktorinalarda iştirak edərək biliklərinizi yoxlayın və əylənin.

Yaddaş Oyunları: Uyğun nömrələr və ya bulmacalar kimi oyunlar Alman nömrələrini yaddaşda daha effektiv saxlamağa kömək edir.

Oyunlar və proqramlar öyrənmə prosesini stimullaşdırır, motivasiyanızı artırır və alman nömrələrini mənimsəmənizi sürətləndirir. Unutmayın ki, dil öyrənmək təkcə öyrənmək deyil, həm də əylənməkdir!

Gündəlik həyatda Alman nömrələrindən istifadə

Alman dilini öyrənmək prosesində, alman ədədləri Hər gün məşq etmək öyrəndiklərinizi möhkəmləndirmək üçün çox faydalıdır. Gündəlik həyatda alman nömrələrindən istifadə etməklə dil bacarıqlarınızı inkişaf etdirməyin bir neçə sadə, lakin təsirli yolları bunlardır:

Alış-veriş: Baqqal alış-verişi zamanı qiymətləri alman dilində ifadə etməyə çalışın. Kassada ümumi məbləği və ya məhsulun etiketlərindəki rəqəmləri alman dilində tələffüz etmək rəqəmləri yadda saxlamağa və məşq etməyə imkan verəcək.

Saatları söyləmək: Gündəlik planlarınızı qurarkən vaxtları almanca deyin. Məsələn, dostunuzla görüş vaxtını almanca bildirmək sizə həm vaxt anlayışını, həm də alman rəqəmlərini məşq etməyə imkan verir.

İdman Xalları: Əgər idmanla maraqlanırsınızsa, alman dilində matç xallarını izləyə və müzakirə edə bilərsiniz. Beləliklə, həm idman terminologiyasında, həm də rəqəmlərdə özünüzü təkmilləşdirə bilərsiniz.

Reseptlərdə ölçülər: Yemək bişirərkən alman dilində reseptlərdə ölçü vahidlərini ifadə etmək öyrənmə prosesinizə əyləncəli bir ölçü əlavə edə bilər.

Bu üsullar alman nömrələrini gündəlik həyatınızla birləşdirəcək və dil öyrənmənizi daha səmərəli edəcək. Unutmayın, daimi təkrarlama dili öyrənmək üçün açardır və alman nömrələrini mənimsəməyə kömək edəcəkdir.

Alman nömrələrini yadda saxlamaq üçün məsləhətlər

Alman dilini öyrənərkən rəqəmləri yadda saxlamaq vacib məsələdir. Çünki gündəlik həyatın demək olar ki, hər anında tez-tez “alman rəqəmləri” ilə qarşılaşırıq. Alman nömrələrini daha yaxşı xatırlamağınıza kömək edəcək bəzi məsləhətlər:

 • Yenidən edin: Alman nömrələrini hər gün mütəmadi olaraq təkrarlamaq onların yaddaşa daxil olmasını təmin edir.
 • Mahnıların və Ritmin İstifadəsi: Rəqəmləri melodiya və ya ritmlə söyləmək yaddaqalanlığı artırır.
 • Hekayə yaratmaq: Nömrələri hekayədə istifadə edərək öyrənmək onları daha əyləncəli və yadda saxlamağı asanlaşdırır.
 • Flash Kartlardan istifadə: Fleş kartlarla məşq etmək vizual yaddaşı stimullaşdırır.
 • Real Həyat Təcrübəsi: Baqqal alış-verişi zamanı və ya dostlarla oyun oynayarkən alman nömrələrindən istifadə öyrənmək öyrəndiklərinizi möhkəmləndirməyin ən yaxşı yoludur.

Unutmayın, müntəzəm məşq etmək və müxtəlif üsulları sınamaq Alman nömrələrini yadda saxlamağın ən təsirli yoludur. Hər bir öyrənmə tərzi fərqli olduğundan, sizə ən uyğun olan metodu tapana qədər sınaqdan keçməkdən çəkinməyin.



Bunları da bəyənə bilərsiniz
68 Şərhlər
 1. Anonim deyir

  hahaha

  1. Anonim deyir

   Bu məzəli tavşan haradadır

 2. Mehmet deyir

  Həqiqətən çox təşəkkür edirəm. Bu paylaşım üçün əlləriniz üçün sağlamlıq ...

 3. arda deyir

  qanuni olmaq

 4. sentyabr deyir

  bencede.d

 5. Görkem deyir

  Orta məktəb üçün həqiqətən gözəl bir site, sağlamlığınız üçün sağlamlıq

 6. Anonim deyir

  Tsk çox gözəl saytdır

 7. Zehra Angel deyir

  Əliniz üçün sağlamlıq böyükdür

 8. Selin deyir

  İfadələriniz üçün çox təşəkkür edirik

 9. Anonim deyir

  Mən də 6ININF gözəl təbiətini oxudum və biz yalnız 2 saat çəkirik

 10. EF'yi görə bilmərəm deyir

  67: sieben und sechzig
  76: sechs und siebzig Zənnimcə burada bir səhv var ... 🙂

 11. Birbaşa fenasi ilə əlaqə saxlayın deyir

  Bu taktikanı necə yadda saxlaya bilərəm?

 12. Anonim deyir

  Yalnız üç rəqəmli nömrələri izah edərdiniz

  1. almancax deyir

   Salam, Alman dərsində sonrakı kurs 3 rəqəm rəqəmli kursdur, dərsləri təqib edin, Alman dərsləri sayını bir milyona qədər nümunə ilə izah edin.

 13. Anonim deyir

  Aşağıdakı nömrələr də sizin üçün yaxşıdır

 14. Uğur deyir

  EF'yi görə bilmərəm
  29 Oktyabr 2014 Tarix: 18: 56
  67: sieben und sechzig
  76: sechs und siebzig Zənnimcə burada bir səhv var ... 🙂

  Burada səhv yoxdur, dostum.

 15. Anonim deyir

  Testiniz üçün təşəkkür edirik.

 16. o deyir

  Belə bir səhifə üçün çox faydalıdır Google+ Yada wa

 17. sdrfgdrfygdf deyir

  Cok guzel

 18. Anonim deyir

  Ayy pis deyil

 19. melisa sucicek deyir

  1 dən 100 e qədər demis 40 dan sonrası iflic rəsmi olaraq ya qatılsa böylemi eğtim alacağı baslangıc davamı göstərir!

 20. Mine Moon deyir

  "Sıra ədədlər sifətdir və sifət kimi çəkilir" misalları ilə izah edə bilərsinizmi?

 21. J.Mukwana deyir

  Onun hekayəsi sadə və aydın idi. Bunu yüksək qiymətləndirirəm.

 22. Halit Özalp deyir

  Oxunuşları bəziləri yanlıs almanca bir sözün sonunda r varsa r deyə oxunmaz. məsələn vier fiya

  1. Anonim deyir

   yalnız fia olacaq

 23. Anonim deyir

  Həyatı tək oxumam, amma oxumam! Fia oxumaq yaxşıdırmı?

 24. Sait deyir

  Almancada 10 uşaqlıq necədir

  1. Anonim deyir

   Sait zehn halb deyə olur mən almanyada yasiyorum və burda doğuldum

 25. Anonim deyir

  51-dan qaçın

  1. Anonim deyir

   einundfünfzig

  2. Anonim deyir

   einundfünzig

 26. Anonim deyir

  einundfünfzig

 27. Hazal deyir

  Bu, həqiqətən gözəl bir saytdır. Ölmüş hər kəs üçün sağlamlıq?

 28. Anonim deyir

  Su almanca qədər bis bi dərs gormedim ingilizce bittmedem bu basladi amk yavşaklar anlatamiyolar bide amk allah sizin bildiyi kimi etsin 2 dua okutunda bi boka yarasın

 29. Anonim deyir

  Anlayıram

  1. Anonim deyir

   ☺☺☺☺

 30. Anonim deyir

  899 nədir

 31. Ece deyir

  Təşəkkürlər

 32. rəmzi deyir

  Sabah neçə 91 tələb edirsiniz?

 33. Anonim deyir

  1394 yazmağı haqqında hər hansı bir məlumatınız varmı?

  1. İlker35 deyir

   (oxuyun = oxunan həddən artıq bir şey yoxdur):

 34. nida deyir

  875943 nömrəsi necə yazılıdır?

  1. Anonim deyir

   3 İL KEÇMİŞDİR

   1. Anonim deyir

    2 ƏR SIDAN

  2. Michael Jordan deyir

   Acht hundert fünf und siebzig tausend neun hundert drei und vierzig.

 35. wannabe deyir

  Çox yaxın.

 36. SERHAT deyir

  ALMAN DİLİNDƏN MÖVZU İFADƏ! MÜKƏMMƏL.
  GERMANCAX TƏŞƏKKÜRLƏR

 37. Anonim deyir

  Fint sted til å lære. Trenger dette til skolen

 38. TedLette deyir

  бред одним словом

  -
  Proşu proщения, что вмешался… Mənə məlumdur ki, vəziyyət. Приглашаю к обсуждению. Pishite здесь və ya PM-də. отличия между кофе, кофейная гамма названия və ya kofe названия список

 39. JustinZek deyir

  Buyurunuz.

  -
  Одно и то же… различия кофе, кофе а а также сорт кофе на м 5 букв

 40. Normansmigh deyir

  çox maraqlıdır, amma heç bir şey yoxdur

 41. NormanFaimb deyir

  Spasibo, dolgo iskal

 42. Normanfef deyir

  очень давно interesson

 43. Charlessaspig deyir

  Spasibo за post

 44. NormanMeaxy deyir

  interesnyy post

 45. Norman deyir

  Spasibo, dolgo iskal

 46. Normandanekt deyir

  Many thanks

 47. çarlmaz deyir

  Spasibo за post

 48. Chrisjoide deyir

  асибо, +

 49. Charlesjaw deyir

  Spasibo за post

 50. ChrisPneub deyir

  о, ала от авно

 51. NormandGAX deyir

  очень хорошо

 52. mənim şarlzim deyir

  Spasibo, dolgo iskal

 53. Chrisjoide deyir

  Many thanks

 54. charlesbyday deyir

  о, ала от авно

 55. TobiasReeqo deyir

  çox yaxşı

 56. TobiasPat deyir

  Yazı üçün təşəkkür edirik

 57. michaeldat deyir

  çox təşəkkür edirəm

Bir cavab buraxın

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.