Alman Nömrələri (Die Zahlen)

Alman nömrələri ilə bağlı bu dərsimizdə 1-dən 100-ə qədər Alman rəqəmlərini göstərəcəyik. Dərsimizin davamında 100-dən sonra alman rəqəmlərini görəcəyik, bir az da irəli gedərək 1000-ə qədər alman rəqəmlərini öyrənəcəyik. Alman nömrələri Öl Zahlen kimi ifadə olunur.

TƏRCÜMƏ EDİN PUL QAZANIN

Alman rəqəmləri mühazirəsi adətən alman dilini öyrənməyə başlayan tələbələrin ilk öyrəndikləri fənlərdən biridir, bizdə 9-cu siniflərə alman dili dərslərində, daha təkmil alman nömrələri isə 10-cu siniflərdə tədris olunur.

Əvvəlcə alman dilində 100-ə qədər olan rəqəmləri görəcəyik, sonra minə qədər olan rəqəmləri alman dilində görəcəyik, daha sonra öyrəndiyimiz bu məlumatı addım-addım milyonlara, hətta milyonlara qədər istifadə edəcəyik. milyardlara qədər alman rəqəmlərini öyrənəcəyik. Rəqəmlərin Alman dilini öyrənmək vacibdir, çünki rəqəmlər gündəlik həyatda çox istifadə olunur. Alman rəqəmlərini öyrənərkən onları türk rəqəmləri və ya ingilis nömrələri ilə müqayisə etməməlisiniz. Bu şəkildə edilən bənzətmə və ya müqayisə səhv öyrənməyə səbəb ola bilər.

Gündəlik həyatda, həmişə hər yerdə istifadə ediləcək alman ədədləri və antagonistin çox yaxşı öyrənilməsi, sayıların necə formalaşması və Alman ədədlərinin bolluqda xatırlanması lazımdır.

Əziz dostlar, Alman ümumiyyətlə yadda saxlamağa əsaslanan bir dildir, istisnalar çoxdur və bu istisnaların yaxşı yadda saxlanması lazımdır.

Alman nömrələri Öyrənmək asandır, çox çətinlik çəkmir, məntiqini öyrəndikdən sonra asanlıqla 2 rəqəmli, 3 rəqəmli, 4 rəqəmli və daha çox rəqəmli Alman nömrələrini təkbaşına yaza bilərsiniz.

İndi əvvəlcə alman rəqəmlərini şəkillərlə birlikdə görək, sonra birdən yüzə qədər Alman rəqəmlərini öyrənək.

10-a qədər Alman Nömrələri (Şəkil ilə)

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 0 NULL

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 0 NULL


ALMAN NÖMRƏLƏRİ 1 EINS

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 1 EINS


ALMAN NÖMRƏLƏRİ 2 ZWEI

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 2 ZWEI


ALMAN NÖMRƏLƏRİ 3 DREI

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 3 DREI


ALMAN NÖMRƏLƏRİ 4 VIER

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 4 VIERALMAN NÖMRƏLƏRİ 5 FUNF

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 5 FUNF


ALMAN NÖMRƏLƏRİ 6 SECHS

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 6 SECHS


ALMAN NÖMRƏLƏRİ 7 SIEBEN

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 7 SIEBEN


ALMAN NÖMRƏLƏRİ 8 ACHT

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 8 ACHT


ALMAN NÖMRƏLƏRİ 9 NEUN

ALMAN NÖMRƏLƏRİ 9 NEUN


Alman 1dən 100e nömrələri

Əziz dostlar, Zahlen sözü Alman dilində rəqəmlər deməkdir. Sayma nömrələrinə, indi öyrənəcəyimiz rəqəmlərə Kardinalzahlen deyilir. Birinci, ikinci və üçüncü kimi adi nömrələrə Alman dilində Ordinalzahlen deyilir.

İndi kardinal adlandırdığımız Alman ədədi nömrələrini öyrənməyə başlayaq.
Ədədlər hər dildə olduğu kimi Alman dilində də vacib bir mövzudur. Diqqətlə öyrənilməli və əzbərlənməlidir. Bununla birlikdə, öyrəndikdən sonra öyrənilən məlumatları çox təcrübə və təkrarla gücləndirmək lazımdır. Bu mövzuda nə qədər məşq edilsə, tələb olunan say Almaniyaya daha sürətli və daha dəqiq tərcümə ediləcəkdir.

İlk növbədə görəcəyimiz 0-100 arasındakı rəqəmləri bildikdən sonra üzdən sonra rəqəmləri asanlıqla öyrənə bilərsiniz. Ancaq bunları diqqətlə araşdırıb əzbərləməyiniz vacibdir. Saytımızda Alman dilində rəqəmlər mövzusu mp3 formatında da mövcuddur. İstəyirsinizsə, saytda da axtarış apara və mp3 formatında audio Alman dillərimizə daxil ola bilərsiniz.

Hər şeydən əvvəl, sizin üçün hazırladığımız Alman ədədləri bir şəkil verək, sonra Alman nömrələrimizlə başlayaq:

 

Alman ədədləri

Alman ədədləri

İndi cədvəl formasında birdən artıq iyirmi Alman simvolunu görə bilərsiniz:

GERMAN ÖLKƏLƏRİ
1 eins 11 Elf
2 iki 12 on iki
3 drei 13 dreion
4 vier 14 vieron
5 fünf 15 fünfon
6 sechse 16 sechon
7 sieben 17 SIEBEon
8 səkkiz 18 səkkizon
9 neun 19 neunon
10 on 20 zwanzig

ALMAN RƏQƏMLƏRİ (RƏSM)

Alman rəqəmləri

Alman rəqəmləri

İndi bu rəqəmləri fərdi oxu ilə bir siyahıda görürük:

  • 0: null (nul)
  • 1: eins (ayns)
  • 2: zwei (svay)
  • 3: drei (dray)
  • 4: vier (fi: İr)
  • 5: fünf (fünf)
  • 6: sechs (zeks)
  • 7: sieben (zi: min)
  • 8: acht (aht)
  • 9: neun (no: yn)
  • 10: zehn (seiyn)
  • 11: elf (elf)
  • 12: zwölf (zvölf)
  • 13: dreizehn (drayseiyn)
  • 14: vierzehn (fi: ırseiyn)
  • 15: fünfzehn (fünfseiyn)
  • 16: sechzehn (zeksseiyn)
  • 17: SIEBEzehn (zibseiyn)
  • 18: achtzehn (ahtseiyn)
  • 19: neunzehn (noynseiyn)
  • 20: zwanzig (svansig)

Yuxarıdakı nömrələrdə 16 və 17 ədədləri arasındakı fərq məktubların salınmasıdır (6 və 7 müqayisə et).
Görəcəksiniz ki, sieben => sieb və sechs => sech)
Yirminci ildən sonra ədədlər "və" sözünün bir-biri ilə "və" sözləri arasında yerləşdirilməsi ilə əldə edilir.
Ancaq burada, türk dilindən fərqli olaraq, onlar addım əvvəl deyil, addım əvvəl yazılırlar.
Əlavə olaraq, burada diqqət yetirməli olduğunuz bir şey, 1 (bir) rəqəminə işarə edən eins sözünün digər rəqəmlər yazılarkən ein olaraq istifadə edilməsidir. misal üçün 1 yazacağıqsa eins lakin məsələn 21 Yazacağımız təqdirdə iyirmi bir birof bir Kimi yazırıq.

Aşağıdakı görüntüyü hərtərəfli nəzərdən keçirirsinizsə, onlu ədədlərin Alman dilində necə yazıldığını asanlıqla anlayasınız.

 

Almanca Nömrələri oxumaq

Almanca Nömrələri oxumaq

Yuxarıdakı şəkildə gördüyünüz kimi, onlar addım əvvəl, lakin addım əvvəl yazılır.

İndi 20-dan 40-a, Alman masa nömrələrini görə bilərsiniz:

GERMAN RESOURCES (20-40)
21 ein und zwanzig 31 ein und dreißig
22 zwei und zwanzig 32 zwei und dreißig
23 drei und zwanzig 33 drei und dreißig
24 vier und zwanzig 34 vier und dreißig
25 fünf und zwanzig 35 fünf und dreißig
26 sechs und zwanzig 36 sechs und dreißig
27 sieben und zwanzig 37 sieben und dreißig
28 acht und zwanzig 38 acht und dreißig
29 neun und zwanzig 39 neun und dreißig
30 dreißig 40 vierzig

İndi Alman 20-dan 40-a oxumaqla birlikdə nömrələrin siyahısını yazaq:

 • 21: ein und zwanzig (ayn und svansig) (bir və iyirmi = iyirmi biri)
 • 22: zwei und zwanzig (svay und svansig) (iki və iyirmi = iyirmi iki)
 • 23: drei und zwanzig (dray und svansig) (üç və iyirmi = iyirmi üç)
 • 24: vier und zwanzig (fi: ir und zwanzig) (dörd və iyirmi = iyirmi dörd)
 • 25: fünf und zwanzig (fünf und svansig) (beş və iyirmi = yirmi beş)
 • 26: sechs und zwanzig (zeks und svansig) (altı və iyirmi = yirmi altı)
 • 27: sieben und zwanzig (zi: bin und svansig) (yeddi və iyirmi yuan iyirmi yeddi)
 • 28: acht und zwanzig (aht und svansig) (səkkiz və iyirmi = yirmi səkkiz)
 • 29: neun und zwanzig (noyn und svansig) (doqquz və iyirmi = iyirmi doqquz)
 • 30: dreißig (dayich)
 • 31: einunddreißig (ayn und draysig)
 • 32: zweiunddreißig (svay und draysig)
 • 33: dreiunddreißig (drayunddraysig)
 • 34: vierunddreißig (fi: IrundDraysig)
 • 35: fünfunddreißig (fünfunddraysig)
 • 36: sechsunddreißig (zeksunddraysig)
 • 37: siebenunddreißig (zi: bınunddraysig)
 • 38: achtunddreißig (ahtunddraysig)
 • 39: neununddreißig (noynunddraysig)
 • 40: vierzig (fiyizih)

İyirmi sonra Alman ədədləriolanlar və onlarla arasında "ve"Vasitələr"undSöz qoyaraq əldə edilir. ” Ancaq burada türkcə vahidlər əvvəlcə yazılır, yazdığımız kimi on rəqəmli deyil.. Başqa sözlə, əvvəlcə vahid rəqəmindəki rəqəm deyilir, daha sonra onlarla rəqəmdəki rəqəm deyilir.

Burada gördüyünüz kimi əvvəlcə sayını olduğu yerlərə yazırıq, "und" sözünü əlavə edirik və ondalık rəqəmi yazırıq. Bu qayda yüzə qədər olan bütün nömrələrə (30-40-50-60-70-80-90 da) aiddir, beləliklə əvvəl vahidlər rəqəmi, sonra onlarla rəqəm deyilir.
Yeri gəlmişkən, daha aydın və daha anlaşıqlı olması üçün Alman nömrələrini ayrı-ayrılıqda yazmışıq (məsələn neun und zwanzig), amma əslində bu rəqəmlər birlikdə yazılmışdır. (məsələn: neunundzwanzig).

Alman ədədləri

Onu ondan saymağı bilirsən, hə? Gözəldir. İndi bunu Alman dilində edəcəyik. Alman rəqəmlərini on-on sayaq.

ALMAN TƏSDİQ EDİLƏN NÖMRƏLƏR
10 on
20 zwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 hundert

Onların oxu ilə Alman rəqəmləri:

 • 10: zehn (seiyn)
 • 20: zwanzig (svansig)
 • 30: dreißig (draysig)
 • 40: vierzig (fi: IrSig)
 • 50: fünfzig (fünfsig)
 • 60: sechzig (zekssig)
 • 70: siebzig (sibsig)
 • 80: achtzig (ahtsig)
 • 90: neunzig (noynsig)
 • 100: Hundert (Hundert)

Üstəlik 30,60 və 70 nömrələrinin yazımdakı fərqini də unutmayın. Bu ədədlər bu şəkildə davamlı yazılır.

İndi bu orfoqrafiya fərqlərini daha yaxşı görmək üçün aşağıda bir qeyd buraxaq:

6: sechs

16: sechon

60: sechziq

7: SIEBEen

17: SIEBEon

70: SIEBEziq

 

Alman Nömrələri Qeyd

Alman Nömrələri Qeyd

Alman nömrələrini 100-a qədər öyrəndiyimiz kimi 1-dan Alman nömrələrini 100-ə yaza bilərik.

1den 100 qədər Alman Nömrələr Cədvəlinə

GERMAN 1-a 100-ə qədər SİMDƏ
1 eins 51 ein und fünfzig
2 iki 52 zwei und fünfzig
3 drei 53 drei und fünfzig
4 vier 54 vier und fünfzig
5 fünf 55 fünf und fünfzig
6 sechse 56 sechs und fünfzig
7 sieben 57 sieben und fünfzig
8 səkkiz 58 acht und fünfzig
9 neun 59 neun und fünfzig
10 on 60 sechzig
11 Elf 61 ein und sechzig
12 on iki 62 zwei und sechzig
13 dreizehn 63 drei und sechzig
14 vierzehn 64 vier und sechzig
15 fünfzehn 65 fünf und sechzig
16 sechzehn 66 sechs und sechzig
17 siebzehn 67 sieben und sechzig
18 achtzehn 68 acht und sechzig
19 neunzehn 69 neun und sechzig
20 zwanzig 70 siebzig
21 ein und zwanzig 71 ein und siebzig
22 zwei und zwanzig 72 zwei und siebzig
23 drei und zwanzig 73 drei und siebzig
24 vier und zwanzig 74 vier und siebzig
25 fünf und zwanzig 75 fünf und siebzig
26 sechs und zwanzig 76 sechs und siebzig
27 sieben und zwanzig 77 sieben und siebzig
28 acht und zwanzig 78 acht und siebzig
29 neun und zwanzig 79 neun und siebzig
30 dreißig 80 achtzig
31 ein und dreißig 81 ein und achtzig
32 zwei und dreißig 82 zwei und achtzig
33 drei und dreißig 83 drei und achtzig
34 vier und dreißig 84 vier und achtzig
35 fünf und dreißig 85 fünf und achtzig
36 sechs und dreißig 86 sechs und achtzig
37 sieben und dreißig 87 sieben und achtzig
38 acht und dreißig 88 acht und achtzig
39 neun und dreißig 89 neun und achtzig
40 vierzig 90 neunzig
41 ein und vierzig 91 ein und neunzig
42 zwei und vierzig 92 zwei und neunzig
43 drei und vierzig 93 drei und neunzig
44 vier und vierzig 94 vier und neunzig
45 fünf und vierzig 95 fünf und neunzig
46 sechs und vierzig 96 sechs und neunzig
47 sieben und vierzig 97 sieben und neunzig
48 acht und vierzig 98 acht und neunzig
49 neun und vierzig 99 neun und neunzig
50 fünfzig 100 hundert

diqqət: Normal olaraq, Alman nömrələri bitişik olaraq yazılır, buna görə gündəlik həyatda, məsələn 97 sayı sieben und neunzig şəklində deyil siebenundneunzig Ancaq burada daha aydın görünməsi və əzbərlənməsi üçün ayrıca yazdıq.

Alman dilində 1000-ə qədər rəqəmlər

100-dan sonra Alman nömrələri ilə davam edək.
Burada görünmək istədiyimiz nöqtə dəhşətdir; Normal olaraq ədədlər bir-birinə bağlı yazılıdır, ancaq ədədləri ayrı-ayrı yazmağa üstünlük veririk ki, onu daha asan başa düşə bilərik.
İndi 100 ilə başlayaq:

100: Hundert (Hundert)

100 Almancada "hundert" demektir.200-300-400 vs ədədləri isə "hundert" sözünün önünə 2-3-4 vs. Hundert (üz) sözü də "ein hundert" kimi istifadə edilə bilər.
Hər ikisinə rast gəlmək olar.

Məsələn:

 • 200: zwei hundert (svay hundert) (iki yüz)
 • 300: drei hundert (dray hundert) (üç yüz)
 • 400: vier hundert (fi: Ir hundert) (dörd yüz)
 • 500: fünf hundert (fünf hundert) (beş yüz)
 • 600: sechs hundert (zeks hundert) (altı yüz)
 • 700: sieben hundert (zi: bin hundert) (yeddi yüz)
 • 800: axt hundert (aht hundert) (səkkiz yüz)
 • 900: neun hundert (noyn hundert) (doqquz yüz)

Lakin, məsələn 115 və ya 268 və ya bu şəkildə hər hansı bir üzlü sayı yazılmaq istənsə, bu dəfə əvvəl üzlü sayı daha sonra birlər və onlar pilləsini yazırıq.
nümunələr:

 • 100: hundert
 • 101: ovdert eins
 • 102: Hundert zwei
 • 103: hundert drei
 • 104: Hundert vier
 • 105: hundert fünf
 • 110: hundert zehn (yüz on)
 • 111: hundert elf (üz və on bir)
 • 112: hundert zwölf (yüz on iki)
 • 113: hundert dreizehn (yüz on üç)
 • 114: hundert vierzehn (yüz on dörd)
 • 120: hundert zwanzig (yüz iyirmi)
 • 121: hundert ein und zwanzig (yüz iyirmi)
 • 122: hundert zwei und zwanzig (yüz iyirmi)
 • 150: hundert fufzig (yüz əlli)
 • 201: zwei hundert eins (iki yüz bir)
 • 210: zwei hundert zehn (iki yüz on)
 • 225: zwei hundert fünf und zwanzig (iki yüz iyirmi beş)
 • 350: drei hundert fünfzig (üç yüz elli)
 • 598: fünf hundert acht und neunzig (beş yüz doxsan səkkiz)
 • 666: sechs hundert sechs und sechzig
 • 999: Neun hundert neun und neunzig (doqquz yüz doxsan doqquz)
 • 1000: ein tausend (tauzind)
 • 3 rəqəmli nömrələr, yəni alman dilində üzlü rəqəmlər yazılarkən Əvvəlcə üz hissəsi yazılır, sonra iki rəqəmli rəqəm yuxarıda gördüyümüz kimi yazılır.
 • məs 120 Əvvəlcə deyəcəyiksə eynilə bundan sonra deyəcəyik zwanzig Beləliklə deyəcəyik eynidir deyərək 120 deyəcəyik.
 • məs 145 Əvvəlcə deyəcəyiksə eynilə o zaman deyəcəyik funfundvierzig Beləliklə deyəcəyik ein hundert funfundvierzig deyərək 145 deyəcəyik.
 • məs 250 Əvvəlcə deyəcəyiksə zwei hundert o zaman deyəcəyik fünfzig Beləliklə deyəcəyik zwei hundert funfzig 250 deyərək deyəcəyik.
 • məs 369 Əvvəlcə deyəcəyiksə drei hundert o zaman deyəcəyik neunundsechzig Beləliklə deyəcəyik daha çox məlumat əldə edin 369 deyərək deyəcəyik.

Alman ədədləri

Eyni nömrə nömrəli nömrələr kimi edilir.

 • 1000: ein tausend
 • 2000: zwei tausend
 • 3000: drei tausend
 • 4000: vier tausend
 • 5000: fünf tausend
 • 6000: sechs tausend
 • 7000: sieben tausend
 • 8000: acht tausend
 • 9000: neun tausend
 • 10000: zehn tausend

Aşağıdakı nümunələrə də baxın.

11000 : elf tosend
12000 : zwölf tausend
13000 : dreizehn tausend
24000 : vier und zwanzig tausend
25000 : funf və zwanzig tausend
46000 : sechs və vierzig tausend
57000 : sieben və fünfzig tausend
78000 : acht und siebzig tausend
99000 : neun və neunzig tausend
100.000 : eyniləşdirmək

İşdə on min, on iki min, on üç min, on dörd min .......
Rəqəmləri ifadə edərkən gördüyünüz kimi, iki rəqəmli rəqəmlər və min ədədi iştirak edir. Burada da əvvəlcə iki rəqəmli nömrəmizi, sonra min sözünü gətirərək nömrəmizi əldə edirik.

 • 11000: elf tausend
 • 12000: zwölf tausend
 • 13000: dreizehn tausend
 • 14000: vierzehn tausend
 • 15000: fünfzehn tausend
 • 16000: sechzehn tausend
 • 17000: siebzehn tausend
 • 18000: axtzehn tausend
 • 19000: neunzehn tausend
 • 20000: zwanzig tausend

İndi on minlərlə nümunə ilə davam edək:

 • 21000: ein und zwanzig tausend (iyirmi bir min)
 • 22000: zwei und zwanzig tausend (iyirmi iki min)
 • 23000: drei und zwanzig tausend (iyirmi üç min)
 • 30000: dreißig tausend (otuz min)
 • 35000: fünf und dreißig tausend (otuz beş min)
 • 40000: vierzig tausend (fork-bin)
 • 50000: fünfzig tausend (əlli min)
 • 58000: acht und fünfzig tausend (ellisekiz-bin)
 • 60000: sechzig tausend (atılan bin)
 • 90000: neunzig tausend (doksan min)
 • 100000: hundert tausend (yüz min)

Alman yüz min numara

Alman sistemi yüz minlərlə eynidır.

 • 110000: hundert zehn tausend (yüzon-bin)
 • 120000: hundert zwanzig tausend (yüzlərlə və minlərlə)
 • 200000: zwei hundert tausend (iki yüz min)
 • 250000: zwei hundert fünfzig tausend (iki yüz min)
 • 500000: fünf hundert tausend (beş yüz min)
 • 900000: bir neçə dəfə yüz doqquz yüz min dollar

Aşağıdakı nümunələrə də baxın.

110000 : hundert zehn tausend
150000 : hundert funfzig tausend
200000 : zwei hundert tausend
250000 : zwei hundert fünfzig tausend
600000 : sechs hundert tausend
900005 : neun hundert tausend funf
900015 : nəun hundert tausend fünfzehn
900215 : nəinq hundert tausend zwei hundert fünfzehn

Bu günə qədər öyrəndiklərimizi toplamaq üçün bir ümumiləşdirmə ilə deyə bilərik:
İki rəqəmli ədəd yazıldığı zaman birinci rəqəmli və ikinci rəqəmin ardından yazılmışdır.

Üç basamaklılarda isə məsələn yüz beş (105) sayı əvvəl yüz sonra beş sayı gətirilərək yazılır.Yüz iyirmi sayı isə əvvəl yüz və sonra iyirmi ədədləri yazılaraq oluşturulur.Binli sayda da məsələn üç min (3000) sayı əvvəl üç və sonra min yazılaraq yaradılır. Bin üç sayı isə əvvəl min sonra üç yazılaraq oluşturulur.3456 (üç min dörd yüz əlli altı) sayı isə əvvəl üçbin sonra, dörd yüz və sonra da əlli altı yazılaraq yaradılır.

Daha böyük nömrələr əvvəlcə böyük bir addımdan başlayaraq eyni şəkildə yazılır.

Əslində, Alman dilində rəqəmlər çox asandır. Yalnız 1-dən 19-a qədər olan rəqəmləri və 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1.000 və 1.000.000 rəqəmlərini bilməlisiniz. Digərləri sadəcə bu rəqəmlərin yan-yana qoyulması ilə ifadə olunur.

Alman ədədlərlə əlaqədar nə qədər çox tapşırıq edilsə həm öyrənməsi və ağılda qalması baxımından, həm də sayları daha tez Türkçe və Almanca'ya çevirə baxımından o qədər çox yaxşı nəticələr alınır.

Alman milyon ədəd

Alman dilində 1 milyon milyon yazırıq. İstədiyimiz nömrəni Milyon sözünün qarşısında qoyaraq istədiyimiz dəyişiklikləri əldə edə bilərik.

Aşağıdakı nümunələrə baxmaq nə qədər asan olduğunu görəcəksiniz.

 • Milyon: 1.000.000 (Bir milyon)
 • zwei Milloon: 2.000.000 (iki milyon)
 • drei Milloon: 3.000.000 (Üç milyon)
 • vier Milloon: 4.000.000 (dörd milyon)
 • 1.200.000: Bir milyon zwei hundert tausend (bir milyon iki yüz min)
 • 1.250.000: Bir milyon zwei hundert fünfzig tausend (bir milyon iki yüz əlli min)
 • 3.500.000: Drei Million fünf hundert tausend (Üç milyon beş yüz min)
 • 4.900.000: dörd milyon doqquz yüz min nəfər
 • 15.500.000: fünfzehn Million fünf hundert tausend (on beş milyon beş yüz min)
 • 98.765.432: achte und neunzig Million sieben hundert fünf und sechzig tausend vier hundert zwei und dreißig (Doxsan səkkiz milyon yeddi yüz altmış beş min dörd yüz otuz iki)

Yuxarıda göstərilən nümunələrin məntiqini başa düşsəniz, yazmaq və bütün nömrələri milyardlarla özünüzü Alman dilində çox asanlıqla söyləyə bilərsiniz.

Alman dilində Nömrələrlə məşqlər

Aşağıdakı rəqəmlərin əksinə AlmanYaz:

0:
1:
6:
7:
10:
16:
17:
20:
21:
31:
44:
60:
66:
70:
77:
99:
100:
101:
1001:
1010:
1100:
1111:
9999:
11111:
12345:
54321:
123456:
654321:

Beləliklə, biz alman məsələsinin hər tərəfini öyrənmiş və başa vurmuşuq, əziz dostlar.

Alman nömrələri: Sualın cavabı

Alman dilində 1-dən 20-yə qədər olan rəqəmlər hansılardır?

 • 0: null (nul)
 • 1: eins (ayns)
 • 2: zwei (svay)
 • 3: drei (dray)
 • 4: vier (fi: İr)
 • 5: fünf (fünf)
 • 6: sechs (zeks)
 • 7: sieben (zi: min)
 • 8: acht (aht)
 • 9: neun (no: yn)
 • 10: zehn (seiyn)
 • 11: elf (elf)
 • 12: zwölf (zvölf)
 • 13: dreizehn (drayseiyn)
 • 14: vierzehn (fi: ırseiyn)
 • 15: fünfzehn (fünfseiyn)
 • 16: sechzehn (zeksseiyn)
 • 17: siebzehn (zibseiyn)
 • 18: achtzehn (ahtseiyn)
 • 19: neunzehn (noynseiyn)
 • 20: zwanzig (svansig)

İNGİLİZCƏ TƏRCÜMƏ XİDMƏTİMİZ BAŞLADI. DAHA ƏTRAFLI MƏLUMAT ÜÇÜN : İngilis tərcüməsi

Not: Biz hər zaman sizə ən yeni məlumatları təqdim etməyə çalışırıq. Oxuduğunuz bu məqalə ilk dəfə təxminən 2 həftə əvvəl, 24 noyabr 2021-ci ildə yazılmışdır və bu məqalə sonuncu dəfə 24 noyabr 2021-ci ildə yenilənmişdir.

Mən sizin üçün təsadüfi bir mövzu seçdim, aşağıdakı şanslı mövzularınızdır. Hansını oxumaq istərdiniz?


Sponsorlu bağlantılar