İngilis nömrələri

0

Bu ingilis dili dərsində İngilis nömrələri Hekayəni görəcəyik. Əvvəlcə 10-a qədər ingiliscə rəqəmləri, yəni ingiliscə rəqəmləri, sonra 100-ə qədər ingiliscə rəqəmləri yazacağıq, sonra ingilis dilində ədədlər haqqında nümunə cümlələr yazacağıq. Biz ingilis dilində rəqəmlərin yazılışını və tələffüzünü öyrənəcəyik.

İngilis rəqəmləri haqqında bu mövzuda aşağıdakı mövzuları əhatə edəcəyik:

 • İngilis rəqəmləri
 • İngilis dilində 100-ə qədər rəqəmlər
 • İngilis dilində rəqəmlərin yazılması və tələffüzü
 • İngilis dilində rəqəmləri əzbərləmə yolları
 • Ondalık rəqəmlər ingilis dilində necə tələffüz olunur
 • Kesirli rəqəmlər İngilis dilində necə tələffüz olunur
 • İngilis dilində faizlər necə tələffüz olunur
 • İngilis dilində tarixləri və illəri necə oxumaq olar

İngilis dilində nömrələri necə yazmaq olar

İngilis nömrələri; Türk rəqəmləri kimi, müəyyən bir sistematik olaraq yaradıldı. Ancaq əsərin məntiqini dərk etsəniz, rəqəmlərin həm yazılışını, həm də tələffüzünü ən qısa müddətdə öyrənəcəksiniz. Bu çərçivədə, ilk növbədə, 1-dən 100-ə qədər olan bütün rəqəmlərin yazılışını və tələffüzünü öyrənməlisiniz. Bununla birlikdə, 1-dən 10-a qədər olan bütün nömrələrin yerləşdirilməsinə üstünlük verməlisiniz. 10-dan 100-ə qədər digər nömrələri öyrənməyin daha asan olacağını deyə bilərik.

Bu arada bir az da qeyd edək: Sıfırdan milyonlara qədər bütün alman rəqəmlərini həm yazılışı, həm də tələffüzü ilə öyrənmək istəyirsinizsə, dərsimizə baxın: Alman ədədləri

İndi ingilis nömrələri mövzumuza davam edirik. Əvvəlcə sizə vizual təqdim edək, sonra ingiliscə ədədləri bir-bir yazaq.

ingilizce sayılar

evdən evə köçmək
malların saxlanması

Aşağıda yüzdən yüzə qədər olan İngilis nömrələri verilmişdir.

PUL QƏNAƏT TƏTBİQLƏRİ İLƏ İNTERNETDƏ PUL QAZANIN

TIKLAYIN, TELEFONUNUZDAN PUL QAZMAGA BAŞLAYIN

İngilis nömrələri

 • 0 - sıfır (ziro)
 • 1 - bir (mikroavtobus)
 • 2 - iki (tu)
 • 3 - üç (tıri)
 • 4 - dörd (üçün)
 • 5 - beş (günah)
 • 6 - altı (dövr)
 • 7 - sevgi (sevgi)
 • 8 - səkkiz (eyt)
 • 9 - nənə (neyn)
 • 10 - on (dəri)
 • 11 - on bir (elevin)
 • 12 - on iki
 • 13 - on üç (mərasim)
 • 14 - on dörd (fortiin)
 • 15 - on beş (fiftiin)
 • 16 - on altı (sikstiin)
 • 17 - on yeddi (sevin)
 • 18 - on səkkiz (on səkkiz)
 • 19 - on doqquz (nayntiin)
 • 20 - iyirmi (yumru)
 • 21 - iyirmi bir
 • 22 - iyirmi iki (tuventi tu)
 • 23 - iyirmi üç (tuventiy tırii)
 • 24 - iyirmi dörd (tuventiy üçün)
 • 25 - iyirmi beş (tuventiy fayf)
 • 26 - iyirmi altı (təhsil siks)
 • 27 - iyirmi yeddi (sevgi cavanlığı)
 • 28 - iyirmi səkkiz (tuventiy eyt)
 • 29 - iyirmi doqquz (tuventiy nayn)
 • 30 - otuz (törtiy)
 • 31 - otuz bir (törtiy van)
 • 32 - otuz iki (törtiy tu)
 • 33 - otuz üç
 • 34 - otuz dörd (törtiy üçün)
 • 35 - otuz beş (törtiy fayf)
 • 36 - otuz altı (törtiy siks)
 • 37 - otuz sevən (sevgi törtiy)
 • 38 - otuz səkkiz
 • 39 - otuz doqquz (Törtiy Nayn)
 • 40 - qırx (qırx)
 • 41 - qırx bir (fortiy van)
 • 42 - qırx iki (fortiy tu)
 • 43 - qırx üç (qəribə tip)
 • 44 - qırx dörd (qırx)
 • 45 - qırx beş (fortiy fayf)
 • 46 - qırx altı (qəpik siks)
 • 47 - qırx yeddi (qəribə sevgi)
 • 48 - qırx səkkiz (fortiy eyt)
 • 49 - qırx doqquz (fortiy nayn)
 • 50 - əlli (əlli)
 • 51 - əlli bir (əlli van)
 • 52 - əlli iki (əlli tu)
 • 53 - əlli üç
 • 54 - əlli dörd (əlli üçün)
 • 55 - əlli beş (əlli fayf)
 • 56 - əlli altı (əlli siks)
 • 57 - əlli sevən (elli sevgi)
 • 58 - əlli səkkiz
 • 59 - əlli doqquz (əlli neyn)
 • 60 - altmış (siksti)
 • 61 - altmış bir (lanet van)
 • 62 - altmış iki (siksti tu)
 • 63 - altmış üç
 • 64 - altmış dörd (siksti üçün)
 • 65 - altmış beş (siksti fayf)
 • 66 - altmış altı (siksti siks)
 • 67 - altmış sevən (sevgi lənəti)
 • 68 - altmış səkkiz
 • 69 - altmış doqquz (siksti nayn)
 • 70 - yetmiş (sevin)
 • 71 - yetmiş bir (yetmiş minibus)
 • 72 - yetmiş iki (seventi tu)
 • 73 - yetmiş üç
 • 74 - yetmiş dörd (yetmiş dörd)
 • 75 - yetmiş beş (sevinti fayf)
 • 76 - yetmiş altı
 • 77 - yetmiş sevən (sevgi sevin)
 • 78 - yetmiş səkkiz (yetmiş eyt)
 • 79 - yetmiş doqquz (yetmiş neyn)
 • 80 - səksən (eyti)
 • 81 - səksən bir (eyti van)
 • 82 - səksən iki (eyti tu)
 • 83 - səksən üç
 • 84 - səksən dörd (eyti üçün)
 • 85 - səksən beş (eyti fayf)
 • 86 - səksən altı (eyti siks)
 • 87 - səksən sevən (sevgi eyti)
 • 88 - səksən səkkiz (eyti eyt)
 • 89 - səksən doqquz (eyti nayn)
 • 90 - doxsan (naynti)
 • 91 - Doksan bir (Naynti Van)
 • 92 - doxsan iki (naynti tu)
 • 93 - doxsan üç
 • 94 - doxsan dörd (naynti üçün)
 • 95 - doxsan beş (neynti fayf)
 • 96 - doxsan altı (naynti siks)
 • 97 - doxsan yeddi (sevgi naynti)
 • 98 - doxsan səkkiz
 • 99 - doxsan doqquz (Naynti Nayn)
 • 100 - yüz (van handird)

ingilizce rakamlar, ingilizce sayilar

0-dan 10-a qədər olan bütün rəqəmləri bildikdən sonra, 11-dən 100-ə qədər olan digər nömrələri öyrənməyə davam edə bilərsiniz. Lakin, dediyimiz kimi, prioritetiniz 1-10 rəqəmləri olmalıdır! Bu vaxt sıfır (0) ingilis dilində sıfır kimi yazılır və zirou olaraq oxunur.

Ingilizce; Bu dildə təhsil həyatın bütün sahələrində göründüyü üçün dəyərli olur. Hər bir insanın peşəsi, təlim sahəsi və xüsusi maraqları üçün Ingilizce biliklərini inkişaf etdirməlidir! Bu nöqtədə ilk İngilis təhsilinə başlayanlar İngilis dili söz söz ehtiyatlarını inkişaf etdirməlidirlər. Həm də ümumi İngilis ifadəsi Öyrənmə nümunələri də hədəflənməlidir. Bundan əlavə, hər kəsin dünyanın digər dillərində olduğu kimi ingilis dilində də öyrənməli olduğu bəzi fənlər var. Rəqəmlər birinci gəlir! İngilis nömrələrini öyrənmək asandır, biznesin məntiqini başa düşsəniz, özünüz milyonlar qazana bilərsiniz. ingilis nömrələri Bir anda deyə bilərsiniz.

İngilis dili öyrən Adından məqsədiniz nə olursa olsun, rəqəmlərin və rəqəmlərin ingilis dilindəki ekvivalentlərini mütləq öyrənməlisiniz. Əks təqdirdə ingilis təhsilinin növbəti mərhələsinə keçə bilməyəcəksiniz. Nömrələri; Gündəlik həyatın hər nöqtəsində istər-istəməz istifadə olunmalı sözlərdən ibarətdir. İngilis nömrələri və onların yazılışı və tələffüzü mütləq öyrənilməlidir.

İngilis nömrələrinin müəyyən bir plana uyğun olaraq öyrənilməsi lazımdır. Digər dillər kimi, İngilis dili də müəyyən prinsiplər üzərində qurulur. Ingilizce; nizamsız və ya özbaşına bir şəkildə öyrəniləcək bir dil deyil. Bununla birlikdə, İngilis dilində danışmağın və yazmanın əsas prinsiplərini başa düşdükdən sonra qalanları öyrənmək daha asan olacaq. İngilis dilində rəqəmləri öyrənmək Bu tərifə çox uyğundur.

İngilis dilində rəqəmləri öyrənərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

İngilis nömrələri; Daha əvvəl də dediyimiz kimi, öz daxilində bir ritm var. Başqa sözlə, müəyyən bir sistematik olaraq tənzimlənir. Bu səbəbdən İngilis dilində rəqəmləri daha asan öyrənə bilərsiniz. Rəqəmləri öyrənmək Çətin görünə bilər. Bu nöqtədə 1 ilə 10 arasındakı rəqəmləri öyrənməyə başlamalısınız. Bu rəqəmləri öyrənmək sizin üçün çox çətin olmayacaq. Çünki bunların məktəbdə, televiziyada və bir çox başqa yerlərdə tanış olduğunuz rəqəmlər olduğunu ifadə etməliyik.

İngilis rəqəmlərinin xüsusi ipucuları var. 12-dən 19-a qədər olan bütün nömrələri sonuna on yeddi əlavə etməklə öyrənmək daha asan olacaq. Bu nöqtədə qeyd etdiyimiz aralığdakı rəqəmləri öyrənərkən işinizin asan olacağını deyə bilərik. 11 və 12-dən başqa nömrələr qeyd etdiyimiz qaydaya uyğun olaraq düzülmüşdür. 20, 30 və 40 rəqəmlərini 10-a vuraraq öyrənmək düzgün olardı.

20-30 və ya 30-40 arasındakı rəqəmləri öyrənmək daha asan olacaq, çünki əvvəl öyrəndiyiniz 9 rəqəmini istifadə edəcəksiniz. 100-dən sonra rəqəmləri öyrənmək eyni məntiq çərçivəsində aparılır. Əvvəlcə nömrənin neçə üzü olduğunu deməlisən. Yüzİki yüz, səkkiz yüz kimi təriflər verildikdən sonra rəqəmin qalan hissəsi 1 ilə 100 arasındadır. İngilis nömrələri Hissəyə uyğun olmalısan.

İngilis dilində rəqəmləri öyrənmək Son dərəcə vacibdir! Gündəlik danışıq dilindən istifadə edərkən, institusional və ya rəsmi məsələlərə gəldikdə İngilis nömrələri ilə qarşılaşılır. Bundan əlavə, məktəbdə, işdə, evdə, yemək sifarişi, ərizə yazmaq, ünvan müəyyənləşdirmək və bir çox digər yerlərdə. İngilis nömrəsi Sizə məlumat lazımdır.

Ədədlərin İngilis dilindəki ekvivalentlərini bilmirsinizsə və ya onları natamam bilirsinizsə, bir çox problemlə qarşılaşacaqsınız. Əslində bir çox işiniz yalnız bu səbəbdən ləğv ediləcəkdir. Bu çərçivədə İngilis nömrələrini yazım və tələffüzləri ilə birlikdə öyrənməlisiniz. Hətta, İngilis dilini öyrənmək əvvəlcə rəqəmlərlə başlamalısan.

İngilis dilində nömrələrlə məşqlər

 • Oturma otağında otuz bir nəfər var. (Qonaq otağında 31 nəfər var.)
 • Lionel Messi altıncı Ballon D'Or-u 2019-cu ildə qazandı. (Lionel Messi 2019-cu ildə altıncı Ballon D'Or mükafatını qazandı.)
 • Sürüşmədən sonra altı yüz nəfər evsiz qalıb. (Sürüşmədən sonra 600 nəfər evsiz qalıb)
 • İyirmi dəfə səssiz olmağı xahiş etdim. (20 dəfə susmağınızı xahiş etdim.)
 • 2020-ci ildə üçüncü dəfə Fransaya getdi. (2020-ci ildə üçüncü dəfə Fransaya getdi.)

Ondalık Ədədləri İngilis dilində necə oxumaq olar?

İngilis dilində ondalık oxu Türkcə ilə müqayisədə fərqli bir şəkildə olur. Onluq nöqtə Nöqtə kimi oxunarkən, qalanları bir-bir rəqəm olaraq oxunur.

 • 5: beşinci nöqtə
 • 30: üçüncü nöqtə
 • 75: yeddinci beş
 • 06: sıfır altı
 • 95: iki nöqtə doqquz beş

Kesirli Nömrələri İngilis dilində necə oxumaq olar?

İngilis dilində kəsrli rəqəmlərin oxunması Onluq və ədədi oxumaq arasında oxşarlıqlar var. Kesirli ədədlərin saylayıcısı sayma rəqəmlərindən, məxrəc isə sıra saylarından istifadə edərək oxunur. Bundan əlavə, say birdən çox olduqda, məxrəcdəki sifarişlərin sayı cəmdə oxunur. Bəhs etdiyimiz qayda 2 rəqəmi istisna olmaqla bütün nömrələrə aiddir. Məxrəcdəki rəqəm 2 olduqda fərqli bir qayda tətbiq olunur. Belə hallarda, say sayının yarısı 1-dirsə, sayının 1-dən çox olması halında yarıya endirilir kimi oxuyun.

 • 1/3: üçdə biri
 • 3/5: üçdə üçü
 • 5/8: beş səkkizinci
 • ½: yarısı
 • 3 / 2: üç yarı

İngilis dilində faizləri necə oxumaq olar?

İngilis dilində oxu faizləri Çox asandır. Bundan əlavə yüzdə oxumağın son dərəcə vacib olduğunu söyləməliyik. Xüsusilə gündəlik həyatda və iş həyatında istifadə olunur.

 • 6%: Altı faiz
 • 30%: yüzdə otuz
 • 36,25%: Otuz altı nöqtə yüzdə beş
 • %yüz: Yüz faiz
 • 500%: Beş yüz faiz

Qəpikləri ingilis dilində necə oxumaq olar?

Pul məbləğini ingilis dilində oxumaqda fərqli bir yol izlənilir. Pul məbləğini oxuduqda əvvəlcə bütün rəqəm oxunur. Sonra valyuta sona əlavə olunur. Onluq rəqəmlər məsələsində nöqtədən əvvəl və sonrakı hissələrin ayrıca oxunması ilə qarşılaşılır. Ayrıca, oxunan valyutada sikkənin adı varsa, bu ad sonuna əlavə edilməlidir. Ancaq yuxarıda qeyd edilənlər ondalık oxu fərqlidir. Bu səbəbdən bu qaydaların yalnız valyutalara aid olduğunu söyləməliyik. Mövzunu daha yaxşı başa düşmək üçün nümunələrlə izah edəcəyik!

 • 30 dollar: otuz dollar
 • 55 Avro: Əlli beş avro
 • 150 £: Yüz əlli lirə
 • 12,66 Avro: On iki avro altmış altı
 • 45,35 dollar: qırx beş dollar otuz beş qəpik

Nəticədə, pul məbləğlərini oxumaq üçün ciddi bir şəkildə çalışmalısınız.

Tədbirləri İngilis dilində necə oxumaq olar?

İngilis ölçü vahidi Türkcədə olduğu kimi qısaldılmışdır. Bundan əlavə, ölçmələri oxumaqda heç bir çətinlik olmadığını qeyd etməliyik. Türkcə oxunduğu kimi oxumaq mümkündür.

 • 50m: əlli metr
 • 30 km / saat: saatda otuz kilometr
 • 12ft: On iki fut
 • 2 çay qaşığı: İki çay qaşığı

İlləri İngilis dilində necə oxumaq olar?

Türk dilində olduğu kimi, illərin də ingilis dilində oxunması normal rəqəmləri oxumaqdan bir qədər mürəkkəbdir. Dörd rəqəmli rəqəmdən ibarət olan illərdə, ilk növbədə ilk iki rəqəm bir tam olaraq oxunur. Sonra növbəti iki rəqəmin tam olaraq oxunduğunu bildirməliyik. Ancaq bəzi illərdə bu vəziyyət tətbiq oluna bilməz.

Xüsusilə yeni bir minilliyin ilk 100 ili, dörd rəqəmli olsalar da bütöv bir rəqəm olaraq oxunmalıdır. Bundan əlavə, onları iki rəqəmli tam ədədi kimi oxumaq da yaygındır. Digər tərəfdən, minilliklər hər zaman və hər yerdə tam ədədlərlə oxunmalıdır. Yeni əsrlər, təsəvvür etdiyiniz kimi tam ədəd olaraq oxunur. Əlavə olaraq min sözü işlənmir. Xüsusilə son min ili oxuyanda min sözünün istifadəsi söz mövzusu deyil.

Üç rəqəmli illəri oxuyarkən fərqli bir üsulla qarşılaşılır. Üç rəqəmli nömrələr kimi oxumaq, eyni zamanda birrəqəmli və sonra iki rəqəmli nömrələr kimi oxumaq adi haldır. İki rəqəmli il əvvəlki nümunələrdə olduğu kimi tam ədədi kimi oxunur. Bundan əlavə, hər hansı bir qarışıqlığa yol verməmək üçün hər il oxuyarkən "il" ifadəsini istifadə edə bilərsiniz. Bu şəkildə ilin mənası daha dəqiqləşdirilə bilər. Ancaq qeyd etdiyimiz vurğu yalnız iki və ya üç rəqəmli il oxuduqda verilir.

Bundan əlavə, "0" ilindən əvvəlki illərdir BC Əlavə edərək oxunur. BC "bisi" olaraq tələffüz olunur. İlləri necə oxumağı nümunələrlə izah edə bilərik!

 • 2013: iyirmi on üç və ya iki min on üç
 • 2006: İki min altı
 • 2000: İki min
 • 2020: İki min iyirmi
 • 1500: On beş yüz
 • 1850: On səkkiz əlli
 • 26: İyirmi altı
 • MÖ 3000: MÖ üç min

Nəhayət, sıfırın necə oxunacağı barədə danışmalıyıq. Sıfır istifadə həm İngilis, həm də Amerikan İngilis dilindədir. Sıfır daha çox idman yarışlarının nəticələrində istifadə olunan bir ifadəsidir. Heç nə ABŞ-da istifadə olunmayan bir ifadəsidir.

Evrensel dildən söz düşəndə ​​əvvəlcə düşün Ingilizce gəlir. Bu heç bir şəkildə təsadüf deyil. Əslində, dünyanın ortaq dilinin İngilis olduğu ifadələrini dəfələrlə eşitdik. Bu məqamda asanlıqla deyə bilərik ki, dünyada İngilis dili üstünlük təşkil edir. Bununla birlikdə, hər kəs İngilis dilinin bu qədər populyarlaşdığını merak edir.

İngilis dili geniş yayılmışdır; Söhbət Sənaye İnqilabından sonra yaşanan prosesdən gedir. Ticarətin beynəlmiləlləşməsi sayəsində İngilis dili özü üçün yer qazanmağa başladı. Qlobal bir dil; dünyanın ən çox danışılan dili deyil. Çin; yəqin ki, daha çox insanın danışdığı bir dildir. Lakin, şübhəsiz ki, ingilis dili qədər vacib bir dil halına gələ bilmədi.

Bir dilin həm iqtisadi, həm də siyasi səbəblərdən qlobal olduğunu söyləyə bilərik. Sənaye İnqilabından sonra yaşanan inkişafları izləmək İngilis dilini öyrənmək məcburi hala gəldi. Bundan əlavə, 400 ildən çoxdur ki, medianın ingilis dilində danışması onu vacib edən başqa bir amildir. Londonda ilk beynəlxalq xəbər agentliyinin yaradılması bu məlumatı təsdiqləyən bir inkişafdır.

ingilizce sayılar okunuşu yazılışı

İngilis dili dünya dilinə necə çevrildi?

Ingilizce; Günümüzdə 2020-ci illərdə dünyaya uzun müddət hakim olan bir dil olsa da, bu xüsusiyyəti dərhal qazana bilmədi. Tarixi inkişaflardan sonra deyə bilərik ki, İngilis dili bütün dünyaya hakim olan bir dildir. Ingilizce; İqtisadi, bədii və elmi gücü olan ölkələrin rəsmi dili olduğundan, bütün dünyaya yayılması asan olmuşdur. Lakin, hələ də deyə bilərik ki, qlobal ünsiyyətdə İngilis dilini seçən bəzi amillər var.

 • İngilis imperatorluğunun böyüməsi
 • İngilis imperatorluğunun gücünü itirməsindən sonra ABŞ-ın dominant dövlət kimi daxil olması
 • Sənaye inqilabı
 • Bank sisteminin yaranması və yayılması
 • Dövlətlər arasındakı əlaqələrin genişlənməsi və bu səbəbdən ortaq bir dilə ehtiyac
 • Televiziya və radio yayımının, xüsusən kinonun yaranması və yayılması
 • Elmi tədqiqatlarda və akademik tədqiqatlarda nəzərə çarpan irəliləyiş
 • İnternet hələ bazara çıxmasa da, insanların məlumat əldə etmək imkanlarını artırır.

Nəticə olaraq, yuxarıdakı inkişafların İngilis dilinin günümüzə gəlməsində əhəmiyyətli bir amil olduğunu söyləyə bilərik.

Çağımızda İngilis dilinin əhəmiyyəti nədir?

Əsası 1990-cı illərdə qoyulan rəqəmsal çağ; 2000-ci illərdə və sonrasında, 2010-cu illərdə ciddi bir inkişaf prosesinə başladı və bugünkü vəziyyətə gəldi. Sərhədlərin itməsi; rəqəmsal dövrün ən vacib inkişafı olaraq diqqət çəkir. Başqa sözlə, Türkiyədə yaşayan bir insan; Zaman və məkan fərqliliyinə baxmayaraq dünyanın hər tərəfində yaşayan insanlarla hər an ünsiyyət qura bilir. Bu nöqtədə fərqli coğrafiyadakı insanların ortaq bir dilə ehtiyacı olduğunu söyləyə bilərik. Ingilizce; Çox uzun müddət insanların və qurumların ortaq dili olmağı bacardı.

Virtual dünyanın bizə təqdim etdiyi imkanlardan faydalanmaq üçün Ingilizce tərcümələrə hər zamankindən daha çox ehtiyac var. Həm veb saytlar, həm də mobil tətbiqetmələr; İngilis dilini ortaq bir dil olaraq istifadə edir. Bundan əlavə, ənənəvi ticarəti əvəzləyən e-ticarət, ingilis dilini də istifadə edir. Başqa sözlə, virtual dünyada gördüyünüz hər şeyi oxumaq, anlamaq və ondan faydalanmaq üçün ingilis dilini bilməyiniz vacibdir!

İngilis dili nə üçün vacibdir Sualı cavablandırarkən insanların başa düşməsi üçün praktik şeylərdən danışmaq lazımdır. İngilis dilini bilmək elmi və texnoloji inkişafları izləmək üçün vacibdir. Məsələn, koronavirus, peyvənd işləri və daha bir çox mövzu haqqında paylaşılan hər detal; adətən xarici mənbələri əhatə edir.

Bundan əlavə, dünyanın hər hansı bir yerində insanların istədikləri zaman bütün dünya ilə danışa biləcəyini söyləyə bilərik. YouTube'da yüklənən İngilis videoları sayəsində tamamilə fərqli karyera və təhsil imkanları ilə qarşılaşanların sayı az deyil! İnternetdə canlı yayım edərək minlərlə izləyiciləri ilə danışan insanlar da var! Videolar və mesajlar; Demək olar ki, işıq sürətində yayılır. Ancaq səsini eşitdirmək istəyən hər kəs Ingilizce etməliyəm!

İngilis dilini bilməyin sərhədləri necə məhv edə biləcəyini yaxşı bir nümunə ilə izah edə bilərik. İsveçli Greta Thunberg, indi 18 yaşındadır; 2018-ci ilin avqust ayında iqlim dəyişikliyinə qarşı hərəkətə gəlmə nöqtəsində etirazlara başladı. İqlim üçün məktəb tətili ilə diqqət çəkən Thunberg; O vaxtdan bəri bir iqlim fəalıdır. Thunberqi digər aktivistlərdən fərqləndirən ən vacib şey, şübhəsiz ki, əla üslubudur. Başqa sözlə, Thunberg söyləmək istədiklərini ən düzgün cümlələr və səs tonu ilə izah edir; həm də böyük İngilis dili ilə güclü təəssürat yaradır. Thunberg; Ingilizce Bir gənc olsaydı, yəqin ki, ədalətli işinə baxmayaraq heç vaxt səsini eşitdirməzdi!

İngilis tərcümələrinin istifadəsi həm də son dərəcə geniş! İngilis tərcümələrinin tibb, texnologiya və bir çox digər sahələrdə, xüsusən də beynəlxalq münasibətlərdə istifadə edildiyini söyləməliyik. Əlavə olaraq, xüsusilə rəqəmsal dünyada İngilis tərcümələri Son dərəcə məhsuldar işlərdə istifadə olunur. Xüsusilə rəqəmsal marketinqdə ingilis dilinin təsirini qeyd etmək lazımdır. Rəqəmsal imkanların mövcudluğu böyük markaların böyüməsi və qlobal olması üçün son dərəcə vacibdir! Buna görə hər bir şirkətin ingilis dilinə tərcüməsinə olan tələb də artır. Əlavə olaraq, İngilis tərcüməsi Xidmətlərində də irəliləyişlər var.

Tərcümə ehtiyacının artması səbəbindən tərcümə xidmətlərində də yeniliklər edilir. Kreativ tərcümə xidmətlərinin mövcudluğu, İngilis tərcümələrinin bütün dünyada paylaşılmasına imkan verir. Nəticə olaraq İngilis tərcümələrinin rəqəmsal rabitə dünyasının tam ortasında olduğunu söyləyə bilərik. Bundan əlavə, bədii fəaliyyətlər İngilis tərcüməsi sayəsində yaxından izlənilir. Başqa sözlə, İngilis tərcüməsi; İnkişaf etməkdə olan texnologiya imkanlarına ən qısa müddətdə uyğunlaşaraq, hər sahədə özünə yer tapır.

Bütün bu səbəblərə görə ingilis dilinin yaşımızda çox vacib olduğunu söyləyə bilərik. Məktəblərdə, iş mühitində və düşünə biləcəyiniz hər yerdə İngilis dili öyrən Bir zərurət olmaqdan çıxdı və məcburi oldu.

almanca öyrənmə kitabı

Hörmətli ziyarətçilər, kiçikdən böyüyə hər kəsin marağına səbəb olan, son dərəcə gözəl şəkildə tərtib edilmiş, rəngarəng, çoxlu şəkilləri olan, həm çox təfərrüatlı, həm də müxtəlif mövzuları ehtiva edən alman dili öyrənmə kitabımıza baxmaq və satın almaq üçün yuxarıdakı şəklin üzərinə klikləyə bilərsiniz. başa düşülən türkcə mühazirələr. Rahatlıqla deyə bilərik ki, alman dilini təkbaşına öyrənmək istəyən və məktəb üçün faydalı dərs vəsaiti axtaranlar üçün əla kitabdır və asanlıqla hər kəsə alman dilini öyrədə bilər.

Real vaxt yeniləmələrini birbaşa cihazınızda əldə edin, indi abunə olun.

Bunları da bəyənə bilərsiniz
Bir cavab buraxın

E-poçt ünvanından dərc olunmayacaq.