Alman Speech Patterns

Bu dərsdə gündəlik həyatda ən çox istifadə edilən alman nitq nümunələrini görəcəyik. Əziz tələbələr,…

Alman mənfi təxribatlar

Bu dərsdə biz alman dilində mənfi cümlələr görəcəyik. Beləliklə, məsələn, "das ist ein Kind" (bu uşaqdır) cümləsi...